Följ Colliers International

Colliers belönas med Stockholms Stads Miljödiplom

Pressmeddelande   •   Maj 29, 2012 09:32 CEST

På Colliers Internationals affärsområde Förvaltning arbetar man med att införa ett miljöledningssystem enligt kravstandarden Svensk Miljöbas. Ambitionen på avdelningen är att bidra till en minskad miljöpåverkan i fastigheterna samt förebygga föroreningar.

Affärschef Louisa Åkerfeldt på Colliers Förvaltning säger: - "Som ett steg i att bemöta morgondagens behov samt verka för en bättre miljö har vi nu tagit steget och miljödiplomerat oss."

Nu har affärsområdet Förvaltning belönats med Stockholms Stads Miljödiplom "För införandet av miljöledningssystem som bygger på de fem grundelementen i ISO 14001 och uppfyller kraven i den nationella miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas".

De fyra största faktorerna för miljöpåverkan som kan hänföras till fastigheterna är:

 • Inköp av varor och tjänster
 • Energianvändning
 • Transporter
 • Avfallshantering

För att minimera fastigheternas miljöpåverkan och föroreningar strävar vi efter att:

 • Varor och tjänster ska vara miljöanpassade så långt som möjligt utifrån vad som är ekonomiskt och  tekniskt möjligt.
 • Välja underentreprenörer som bedriver systematiskt miljöarbete.
 • Upprätthålla och verka för en god arbetsmiljö för våra samarbetspartners och medarbetare.
 • Bidra till minskad energianvändning i fastigheterna.
 • Alltid välja det ur miljösynpunkt mest fördelaktiga transportsättet som fortfarande är praktiskt och ekonomiskt försvarbart.
 • Avfall från fastigheterna omhändertas på bästa sätt för minsta möjliga miljöpåverkan.
 • Ha goda kunskaper och utbildning inom miljöområdet samt öka miljömedvetenheten bland      hyresgästerna.
 • Genom strukturerat arbete skapa ständiga förbättringar med hjälp av egna analyser och kunskaper.
 • Överträffa gällande miljölagstiftning.


Colliers affärsområde Förvaltning arbetar med mätbara mål som årligen följs upp och revideras av extern part.

Colliers är ett av världens största företag inom fastighetsrådgivning med 522 kontor i 62 länder. I Sverige finns vi i Stockholm, Göteborg och Malmö. 

Vi ökar lönsamheten för investerare, fastighetsägare och hyresgäster inom kommersiella fastigheter. Våra marknader är Kontor, Industri & Logistik, Handel samt Bostäder.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.