Skip to content

Press release -

2013 fortsätter gagna hyresgästerna - men det krävs besparingar och nytänkande

Colliers International publicerar svar från sin hyresgästundersökning bland europeiska kontor: 2013 kommer att fortsätta verka till hyresgästernas fördel. Enkätens resultat, som speglar den europeiska kontorsmarknaden, visar att trots det tuffa ekonomiska klimatet oroar sig kontorshyresgäster för hur deras fysiska utrymme påverkar företagets framgång. Både utifrån vad kunderna tycker men kanske främst för att attrahera och behålla personal. Hyresgästernas främsta mål är dock att minska kostnaden för sin kontorsyta, vilket resulterar i en utmanande balansgång mellan att åstadkomma besparingar och att samtidigt vidta åtgärder för att stötta företagets tillväxt. Företagen söker efter att effektivisera sina arbetsprocesser och förnya utformningen på sina kontorsutrymmen.

Thomas Jalde ansvarig för Tenant Representation på Colliers i Sverige kommenterar resultatet: -”Mot bakgrund av den fortsatta ekonomiska osäkerheten, främst i Sydeuropa, är resultatet av undersökningen i stort även i linje med Sverige. I de centrala delarna av Stockholm är det idag låga vakanser vilket medför stabila hyror. Det kommer att ske större utflyttningar från de centrala delarna av city de närmsta åren. Jag har även sett flera tydliga exempel som bekräftar delar av undersökningen, t ex har företagen en vilja att effektivisera och utforma sina arbetsplatser mer attraktivt genom förändringar i den befintliga lokalen samtidigt som man gör andra verksamhets-anpassningar. Under pågående förhandlingar har hyresgäster även satt stor vikt vid en större flexibilitet i avtalen. Inför en kontorsflytt görs idag en alltmer noggrann undersökning av beläggning av respektive arbetsplats och därför har aktivitetsbaserade arbetsplatser med zonindelning blivit mer förekommande.”

Viktiga slutsatser från hyresgästundersökningen 2012 inkluderar:

Besparingar på hyreskostnaderna: Att begränsa kostnaderna fortsätter att vara en av huvudprinciperna vid beslut som rör hyra av lokaler, inklusive valet av byggnad. Som ett resultat av detta fortsätter flera företag, och i synnerhet avdelningar som ägnar sig åt professionell fastighetsförvaltning, att konfronteras med den svåra uppgiften att spara in på kostnader, samtidigt som åtgärder för att stödja företagets totala tillväxt implementeras.

Nytänkande kring utformning av arbetsplatser: Den absoluta majoriteten av företag (84 %), som har genomgått mer omfattande omlokaliseringar/ förnyelser av hyresperioden under de senaste två
åren har använt detta som en möjlighet att tänka nytt vid utformningen av sitt kontor och för att genomgå förändringar i sitt arbetssätt, inklusive att dela skrivbord eller att dela fysisk arbetsplats. Då företag fortsätter att optimera sin fastighetsportfölj, är det sannolikt att denna trend kommer att hålla i sig framöver.

Byggnadens inverkan på attraktionskraften hos personalen: En majoritet av de intervjuade företagen tror att deras val av byggnad har en betydande inverkan på deras personal och deras önskan att arbeta för företaget. Tillgänglighet och bekvämligheter anses vara de två viktigaste egenskaperna som krävs av en byggnad för att man ska kunna behålla och attrahera duktiga medarbetare.

Beräkning av kostnaden för att bli miljömedveten:
Då de svarande i enkäterna tillfrågades om att hyra "gröna byggnader", nämnde de att företagens sociala ansvar och en ökad förmåga att attrahera och behålla personal är de två viktigaste faktorerna då man beslutar sig för att göra miljövänliga val. Trots detta anger färre än hälften av företagen att de är villiga att betala mer för en "grön byggnad". 

Ekonomiska problem är här för att stanna: Den ekonomiska återhämtningen i större delen av Europa kommer troligtvis att vara ojämn även under nästa år, då effekterna av åtstramningsåtgärder och en allmän osäkerhet leder till ett fokus på att fortsätta att bromsa utgifter och att hämma företagens investeringar. De senaste prognoserna för euroområdet pekar mot att BNP-tillväxten till stora delar kommer att vara obefintlig under 2013.

Det är hyresgästernas marknad: Företagen kommer att fortsätta att ha övertaget då de ekonomiska villkoren och en svag efterfrågan även framöver sätter hård press på hyresvärdarna som tävlar om en relativt liten grupp potentiella hyresgäster.

Omförhandling kontra flytt: Kontorshyresgäster vars hyresavtal snart förfaller kommer att lockas att omförhandla sina hyresavtal i stället för att flytta till andra lokaler, då de försöker undvika att ådra sig ytterligare kostnader och dra fördel av deras stärkta förhandlingsposition för att skaffa sig bättre villkor.

Otillräckligt urval av attraktiva placeringar: I flera fall kan resultatet av hyresgästens planer på att flytta lika väl påverkas av överväganden som har med utbudet att göra. I flera städer begränsas antalet  omlokaliseringsalternativ av en kraftig inbromsning av antalet nybyggnationer, särskilt i de mest centrala delarna, inklusive London, München och Moskva.

 

 

Topics

Regions


Colliers är ett av världens största företag inom fastighetsrådgivning med 522 kontor i 62 länder. I Sverige finns vi i Stockholm och Göteborg. 

Vi ökar lönsamheten för investerare, fastighetsägare och hyresgäster inom kommersiella fastigheter. Våra marknader är Kontor, Industri & Logistik, Handel samt Bostäder.

Contacts

Lovisa Edström

Lovisa Edström

Press contact Head of Marketing & Communications Sweden +46 70 323 27 96
Karoline Fagerheim

Karoline Fagerheim

Press contact Head of Marketing & Communications Nordics +47 928 405 54
Julia Graflund

Julia Graflund

Press contact Marketing & Communications Coordinator Nordics +46 73 03 67 407

Accelerating success.

Colliers Nordics
Our pan Nordic team consists of more than 250 professionals in Sweden, Norway, Denmark and Finland within the advisory business. Colliers is the market leader in the region, with over 16% of market activity based on 2018 - full year 2023. Colliers experts offer qualified knowledge within Capital Markets, Debt Advisory, Project Finance, Leasing, Occupier Services, Valuation, and Research. With offices in all Nordic countries and a strong Nordic cooperation, we create effective solutions to create value for all our clients, both locally and cross borders.

About Colliers
Colliers is a leading diversified professional services and investment management company. With operations in 66 countries, our 19,000 enterprising professionals work collaboratively to provide expert real estate and investment advice to clients. For more than 29 years, our experienced leadership with significant inside ownership has delivered compound annual investment returns of approximately 20% for shareholders. With annual revenues of $4.3 billion and $98 billion of assets under management, Colliers maximizes the potential of property and real assets to accelerate the success of our clients, our investors and our people. Learn more at corporate.colliers.com, X @Colliers or LinkedIn.

Colliers
Norrlandsgatan 15
109 95 Stockholm
Sverige