Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

2013 fortsätter gagna hyresgästerna - men det krävs besparingar och nytänkande

Colliers International publicerar svar från sin hyresgästundersökning bland europeiska kontor: 2013 kommer att fortsätta verka till hyresgästernas fördel. Enkätens resultat, som speglar den europeiska kontorsmarknaden, visar att trots det tuffa ekonomiska klimatet oroar sig kontorshyresgäster för hur deras fysiska utrymme påverkar företagets framgång. Både utifrån vad kunderna tycker men kanske främst för att attrahera och behålla personal. Hyresgästernas främsta mål är dock att minska kostnaden för sin kontorsyta, vilket resulterar i en utmanande balansgång mellan att åstadkomma besparingar och att samtidigt vidta åtgärder för att stötta företagets tillväxt. Företagen söker efter att effektivisera sina arbetsprocesser och förnya utformningen på sina kontorsutrymmen.

Thomas Jalde ansvarig för Tenant Representation på Colliers i Sverige kommenterar resultatet: -”Mot bakgrund av den fortsatta ekonomiska osäkerheten, främst i Sydeuropa, är resultatet av undersökningen i stort även i linje med Sverige. I de centrala delarna av Stockholm är det idag låga vakanser vilket medför stabila hyror. Det kommer att ske större utflyttningar från de centrala delarna av city de närmsta åren. Jag har även sett flera tydliga exempel som bekräftar delar av undersökningen, t ex har företagen en vilja att effektivisera och utforma sina arbetsplatser mer attraktivt genom förändringar i den befintliga lokalen samtidigt som man gör andra verksamhets-anpassningar. Under pågående förhandlingar har hyresgäster även satt stor vikt vid en större flexibilitet i avtalen. Inför en kontorsflytt görs idag en alltmer noggrann undersökning av beläggning av respektive arbetsplats och därför har aktivitetsbaserade arbetsplatser med zonindelning blivit mer förekommande.”

Viktiga slutsatser från hyresgästundersökningen 2012 inkluderar:

Besparingar på hyreskostnaderna: Att begränsa kostnaderna fortsätter att vara en av huvudprinciperna vid beslut som rör hyra av lokaler, inklusive valet av byggnad. Som ett resultat av detta fortsätter flera företag, och i synnerhet avdelningar som ägnar sig åt professionell fastighetsförvaltning, att konfronteras med den svåra uppgiften att spara in på kostnader, samtidigt som åtgärder för att stödja företagets totala tillväxt implementeras.

Nytänkande kring utformning av arbetsplatser: Den absoluta majoriteten av företag (84 %), som har genomgått mer omfattande omlokaliseringar/ förnyelser av hyresperioden under de senaste två
åren har använt detta som en möjlighet att tänka nytt vid utformningen av sitt kontor och för att genomgå förändringar i sitt arbetssätt, inklusive att dela skrivbord eller att dela fysisk arbetsplats. Då företag fortsätter att optimera sin fastighetsportfölj, är det sannolikt att denna trend kommer att hålla i sig framöver.

Byggnadens inverkan på attraktionskraften hos personalen: En majoritet av de intervjuade företagen tror att deras val av byggnad har en betydande inverkan på deras personal och deras önskan att arbeta för företaget. Tillgänglighet och bekvämligheter anses vara de två viktigaste egenskaperna som krävs av en byggnad för att man ska kunna behålla och attrahera duktiga medarbetare.

Beräkning av kostnaden för att bli miljömedveten:
Då de svarande i enkäterna tillfrågades om att hyra "gröna byggnader", nämnde de att företagens sociala ansvar och en ökad förmåga att attrahera och behålla personal är de två viktigaste faktorerna då man beslutar sig för att göra miljövänliga val. Trots detta anger färre än hälften av företagen att de är villiga att betala mer för en "grön byggnad". 

Ekonomiska problem är här för att stanna: Den ekonomiska återhämtningen i större delen av Europa kommer troligtvis att vara ojämn även under nästa år, då effekterna av åtstramningsåtgärder och en allmän osäkerhet leder till ett fokus på att fortsätta att bromsa utgifter och att hämma företagens investeringar. De senaste prognoserna för euroområdet pekar mot att BNP-tillväxten till stora delar kommer att vara obefintlig under 2013.

Det är hyresgästernas marknad: Företagen kommer att fortsätta att ha övertaget då de ekonomiska villkoren och en svag efterfrågan även framöver sätter hård press på hyresvärdarna som tävlar om en relativt liten grupp potentiella hyresgäster.

Omförhandling kontra flytt: Kontorshyresgäster vars hyresavtal snart förfaller kommer att lockas att omförhandla sina hyresavtal i stället för att flytta till andra lokaler, då de försöker undvika att ådra sig ytterligare kostnader och dra fördel av deras stärkta förhandlingsposition för att skaffa sig bättre villkor.

Otillräckligt urval av attraktiva placeringar: I flera fall kan resultatet av hyresgästens planer på att flytta lika väl påverkas av överväganden som har med utbudet att göra. I flera städer begränsas antalet  omlokaliseringsalternativ av en kraftig inbromsning av antalet nybyggnationer, särskilt i de mest centrala delarna, inklusive London, München och Moskva.

 

 

Ämnen

Kategorier

Regioner


Colliers är ett av världens största företag inom fastighetsrådgivning med 522 kontor i 62 länder. I Sverige finns vi i Stockholm och Göteborg. 

Vi ökar lönsamheten för investerare, fastighetsägare och hyresgäster inom kommersiella fastigheter. Våra marknader är Kontor, Industri & Logistik, Handel samt Bostäder.

Presskontakt

Eva Silfwerflycht

Eva Silfwerflycht

Presskontakt Digital & PR Marketing 073 807 06 78

Accelerating success.

Colliers är ett ledande företag inom global fastighetsrådgivning präglat av entreprenörsanda. Vårt svenska team består av ett 40-tal experter som arbetar med att öka lönsamheten för investerare, fastighetsägare, byggherrar och hyresgäster. Genom vår goda expertis och höga servicenivå skapar vi effektiva lösningar som hjälper våra kunder att uppnå framgång snabbare.
Colliers experter erbjuder kvalificerad kunskap inom Capital Markets, Leasing, Workplace Advisory & Project Management, Tenant Representation & Enterprise Clients, Research samt Valuation.
Med kontor i både Stockholm och Göteborg samt ett starkt nordiskt samarbete ser vi till att våra kunder får professionell rådgivning för hela fastighetsmarknaden. Tack vare våra 17 000 kollegor på Colliers världen över har vi dessutom ett stort kontaktnät och en unik inblick i marknaden, även på global nivå.

Colliers
Linnégatan 2
114 47 Stockholm
Sverige