Gå direkt till innehåll
Återflytt av tillverkning till Europa utgör fortfarande undantagen för flera multinationella företag som föredrar "bestshoring" i tillväxtekonomier

Pressmeddelande -

Återflytt av tillverkning till Europa utgör fortfarande undantagen för flera multinationella företag som föredrar "bestshoring" i tillväxtekonomier

AMSTERDAM den 11 september 2013 – Den senaste rapporten från det globala fastighetsföretaget Colliers International och CoreNet Global slår hål på myten att återflytt av tillverkning till Europa är nästa stora trend för stora företag. De väljer i stället "bestshoring": att sprida ut driften och tillverkningen till olika platser för att utnyttja globala konkurrensfördelar.

"Företagens strategier är långt ifrån endimensionella", förklarar Guy Douetil, vd EMEA Corporate Solutions vid Colliers International; "Den goda nyheten för Europa är att detta kommer att öka dess dragningskraft som "bestshoring"-alternativ. Europa bedöms kunna dra nytta av övergången till järnväg och djuphavshamnar vilket innebär att det kan nå bredare konsumentmarknader i såväl Europa som Asien.

Guy Douetil fortsätter: "Rapportens resultat har överraskat eftersom den allmänna uppfattningen var att tillverkningsföretag står i kö för att återvända tillbaka till Europa. Detta dels p.g.a. att man vill vara nära sina kunder och sin leverantörskedja och dels, p.g.a. av de stigande kostnaderna för arbetskraft i traditionella destinationsländer för utflyttning av tillverkning som Indien samt Central- och Östeuropa."

Trots resultatet av Colliers och Corenet Globals rapport, där det framgår att närmare 25 procent
av tillverkningsföretagen har flyttat tillbaka delar av sin produktionsverksamhet till Europa under de senaste fem åren, är detta sällan en del av någon uttalad strategi för återflytt. Faktum är att blott 11 procent av tillverkningsföretagen planerar att återvända till Europa under de närmaste tre åren.

Resultaten visar även att produktionen i tillväxtmarknaderna kommer att växa ytterligare då deras
inhemska ekonomier och konsumentbaser växer och att dessa länder fortsätter att vara de främsta målen för ökad tillverkning. Enkäten visar att hälften av respondenterna har för avsikt att öka produktionen i östra Europa, Ryssland eller Turkiet under de närmaste tre åren, och att bilindustrin
samt läkemedelsindustrin förväntas stå för en ihållande tillväxt på tillverkningssidan – över hälften av företagen i dessa grupper avser att utöka sin verksamhet i området under de närmaste tre åren.  

Utvecklingen och upprustningen av djupvattenshamnar i södra Europa kommer att göra det möjligt
för dessa att ta emot större skepp och skapa konkurrenskraftiga handelsvägar för varor som skeppas från Asien till Europa, i synnerhet de som har Centraleuropa eller sydöstra Europa som sin slutdestination.

Guy Douetil fortsätter: "Rörligheten mellan 'lågkostnadsländer', i synnerhet från Kina och andra tillväxtekonomier förväntas stiga. Den kraftiga ökningen i kostnad för arbetskraft och den därav följande minskningen av kostnadsfördelar i tillväxtekonomierna är nu en viktig faktor att ta hänsyn till för internationella företag. I Kina har lönerna mer än fördubblats sedan 2007. Införandet av de obligatoriska sociala avgifterna som har påförts arbetsgivarna, liksom stigande löneförväntningar från anställda, kommer troligen att pressa upp de totala kostnaderna för arbetskraften ytterligare."

På lång sikt tror man även att leverantörskedjan kommer att ändras radikalt genom tekniska
innovationer såsom 3D-tryckteknik och robotteknik, vilket gör det möjligt för företag att placera sina tillverkningsanläggningar närmare sina kunder.

Douetil drar slutsatsen: "Även om 3D-trycktekniken fortfarande befinner sig i sin linda, utvecklas den snabbt, och den kommer snart att göra det möjligt att tillverka komplexa fasta föremål. Montering av komponenter kommer i allt högre grad att utföras av robotar. Detta gör kostnaderna för arbetskraft samt regleringen av densamma till en mindre viktig faktor vid beslutet om var fabriker ska placeras samt vid beslut om inköp. Dessa två faktorer spelar redan i dag in. De kommer i ökande grad att underminera affärsnyttan av att placera tillverkningen långt bort från köparna. I stället kommer de att förmå företagen att placera produktionen närmare deras kunder."

 

Ämnen

Kategorier

Regioner


OM COLLIERS INTERNATIONAL

Colliers International är globala ledare inom kommersiella fastighetstjänster med mer än 13,500 anställda på 482 kontor i 62 länder. Som ett dotterbolag till FirstService Corporation, har Colliers International ett komplett utbud av tjänster till hyresgäster, ägare och investerare världen över, som globala verksamhetslösningar, mäklarverksamhet, fastighets- och tillgångsförvaltning,  hotellförsäljning- och rådgivning, rådgivning- och värderingstjänster, realkreditfinansiering och insiktsfulla analyser. Den senaste årligen återkommande undersökningen av the Lipsey Company rankade Colliers International som den andra mest erkända kommersiella fastighetsrådgivaren i världen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den starka globala organisationen stöder Colliers International i Sverige, som är en privatägd fastighetsrådgivare med specialisering inom uthyrning, förvaltning, och försäljning av kommersiella fastigheter och lokaler. Med kontor i Stockholm och Göteborg samt ett starkt skandinaviskt samarbete ser vi till att våra kunder får professionell rådgivning inom alla delar av den kommersiella fastighetsmarknaden. 

För de senaste nyheterna från Colliers International Sverige, besök colliers.se

Presskontakt

Eva Silfwerflycht

Eva Silfwerflycht

Presskontakt Digital & PR Marketing 073 807 06 78

Accelerating success.

Colliers är ett ledande företag inom global fastighetsrådgivning präglat av entreprenörsanda. Vårt svenska team består av ett 40-tal experter som arbetar med att öka lönsamheten för investerare, fastighetsägare, byggherrar och hyresgäster. Genom vår goda expertis och höga servicenivå skapar vi effektiva lösningar som hjälper våra kunder att uppnå framgång snabbare.
Colliers experter erbjuder kvalificerad kunskap inom Capital Markets, Leasing, Workplace Advisory & Project Management, Tenant Representation & Enterprise Clients, Research samt Valuation.
Med kontor i både Stockholm och Göteborg samt ett starkt nordiskt samarbete ser vi till att våra kunder får professionell rådgivning för hela fastighetsmarknaden. Tack vare våra 17 000 kollegor på Colliers världen över har vi dessutom ett stort kontaktnät och en unik inblick i marknaden, även på global nivå.

Colliers
Linnégatan 2
114 47 Stockholm
Sverige