Skip to content
Återflytt av tillverkning till Europa utgör fortfarande undantagen för flera multinationella företag som föredrar "bestshoring" i tillväxtekonomier

Press release -

Återflytt av tillverkning till Europa utgör fortfarande undantagen för flera multinationella företag som föredrar "bestshoring" i tillväxtekonomier

AMSTERDAM den 11 september 2013 – Den senaste rapporten från det globala fastighetsföretaget Colliers International och CoreNet Global slår hål på myten att återflytt av tillverkning till Europa är nästa stora trend för stora företag. De väljer i stället "bestshoring": att sprida ut driften och tillverkningen till olika platser för att utnyttja globala konkurrensfördelar.

"Företagens strategier är långt ifrån endimensionella", förklarar Guy Douetil, vd EMEA Corporate Solutions vid Colliers International; "Den goda nyheten för Europa är att detta kommer att öka dess dragningskraft som "bestshoring"-alternativ. Europa bedöms kunna dra nytta av övergången till järnväg och djuphavshamnar vilket innebär att det kan nå bredare konsumentmarknader i såväl Europa som Asien.

Guy Douetil fortsätter: "Rapportens resultat har överraskat eftersom den allmänna uppfattningen var att tillverkningsföretag står i kö för att återvända tillbaka till Europa. Detta dels p.g.a. att man vill vara nära sina kunder och sin leverantörskedja och dels, p.g.a. av de stigande kostnaderna för arbetskraft i traditionella destinationsländer för utflyttning av tillverkning som Indien samt Central- och Östeuropa."

Trots resultatet av Colliers och Corenet Globals rapport, där det framgår att närmare 25 procent
av tillverkningsföretagen har flyttat tillbaka delar av sin produktionsverksamhet till Europa under de senaste fem åren, är detta sällan en del av någon uttalad strategi för återflytt. Faktum är att blott 11 procent av tillverkningsföretagen planerar att återvända till Europa under de närmaste tre åren.

Resultaten visar även att produktionen i tillväxtmarknaderna kommer att växa ytterligare då deras
inhemska ekonomier och konsumentbaser växer och att dessa länder fortsätter att vara de främsta målen för ökad tillverkning. Enkäten visar att hälften av respondenterna har för avsikt att öka produktionen i östra Europa, Ryssland eller Turkiet under de närmaste tre åren, och att bilindustrin
samt läkemedelsindustrin förväntas stå för en ihållande tillväxt på tillverkningssidan – över hälften av företagen i dessa grupper avser att utöka sin verksamhet i området under de närmaste tre åren.  

Utvecklingen och upprustningen av djupvattenshamnar i södra Europa kommer att göra det möjligt
för dessa att ta emot större skepp och skapa konkurrenskraftiga handelsvägar för varor som skeppas från Asien till Europa, i synnerhet de som har Centraleuropa eller sydöstra Europa som sin slutdestination.

Guy Douetil fortsätter: "Rörligheten mellan 'lågkostnadsländer', i synnerhet från Kina och andra tillväxtekonomier förväntas stiga. Den kraftiga ökningen i kostnad för arbetskraft och den därav följande minskningen av kostnadsfördelar i tillväxtekonomierna är nu en viktig faktor att ta hänsyn till för internationella företag. I Kina har lönerna mer än fördubblats sedan 2007. Införandet av de obligatoriska sociala avgifterna som har påförts arbetsgivarna, liksom stigande löneförväntningar från anställda, kommer troligen att pressa upp de totala kostnaderna för arbetskraften ytterligare."

På lång sikt tror man även att leverantörskedjan kommer att ändras radikalt genom tekniska
innovationer såsom 3D-tryckteknik och robotteknik, vilket gör det möjligt för företag att placera sina tillverkningsanläggningar närmare sina kunder.

Douetil drar slutsatsen: "Även om 3D-trycktekniken fortfarande befinner sig i sin linda, utvecklas den snabbt, och den kommer snart att göra det möjligt att tillverka komplexa fasta föremål. Montering av komponenter kommer i allt högre grad att utföras av robotar. Detta gör kostnaderna för arbetskraft samt regleringen av densamma till en mindre viktig faktor vid beslutet om var fabriker ska placeras samt vid beslut om inköp. Dessa två faktorer spelar redan i dag in. De kommer i ökande grad att underminera affärsnyttan av att placera tillverkningen långt bort från köparna. I stället kommer de att förmå företagen att placera produktionen närmare deras kunder."

 

Topics

Regions


OM COLLIERS INTERNATIONAL

Colliers International är globala ledare inom kommersiella fastighetstjänster med mer än 13,500 anställda på 482 kontor i 62 länder. Som ett dotterbolag till FirstService Corporation, har Colliers International ett komplett utbud av tjänster till hyresgäster, ägare och investerare världen över, som globala verksamhetslösningar, mäklarverksamhet, fastighets- och tillgångsförvaltning,  hotellförsäljning- och rådgivning, rådgivning- och värderingstjänster, realkreditfinansiering och insiktsfulla analyser. Den senaste årligen återkommande undersökningen av the Lipsey Company rankade Colliers International som den andra mest erkända kommersiella fastighetsrådgivaren i världen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den starka globala organisationen stöder Colliers International i Sverige, som är en privatägd fastighetsrådgivare med specialisering inom uthyrning, förvaltning, och försäljning av kommersiella fastigheter och lokaler. Med kontor i Stockholm och Göteborg samt ett starkt skandinaviskt samarbete ser vi till att våra kunder får professionell rådgivning inom alla delar av den kommersiella fastighetsmarknaden. 

För de senaste nyheterna från Colliers International Sverige, besök colliers.se

Contacts

Lovisa Edström

Lovisa Edström

Press contact Head of Marketing & Communications Sweden +46 70 323 27 96
Karoline Fagerheim

Karoline Fagerheim

Press contact Head of Marketing & Communications Nordics +47 928 405 54

Accelerating success.

Colliers Nordics
Our pan Nordic team consists of more than 250 professionals in Sweden, Norway, Denmark and Finland within the advisory business. Colliers is the market leader in the region, with over 16% of market activity based on 2018 - full year 2023. Colliers experts offer qualified knowledge within Capital Markets, Debt Advisory, Project Finance, Leasing, Occupier Services, Valuation, and Research. With offices in all Nordic countries and a strong Nordic cooperation, we create effective solutions to create value for all our clients, both locally and cross borders.

About Colliers
Colliers is a leading diversified professional services and investment management company. With operations in 66 countries, our 19,000 enterprising professionals work collaboratively to provide expert real estate and investment advice to clients. For more than 29 years, our experienced leadership with significant inside ownership has delivered compound annual investment returns of approximately 20% for shareholders. With annual revenues of $4.3 billion and $98 billion of assets under management, Colliers maximizes the potential of property and real assets to accelerate the success of our clients, our investors and our people. Learn more at corporate.colliers.com, X @Colliers or LinkedIn.

Colliers
Norrlandsgatan 15
109 95 Stockholm
Sverige