Skip to content
Colliers International rapporterar om en positiv syn bland investerare globalt

Press release -

Colliers International rapporterar om en positiv syn bland investerare globalt

Den mest efterfrågade regionen för ökade investeringar inom fastigheter under det kommande året kommer att vara USA, följd av Asien och västra Europa, i synnerhet London, Paris och flera av de större städerna i Tyskland, enligt resultatet av Global Investor Sentiment Survey som har genomförts internationellt och precis publicerats av Colliers International.

Uppgiftslämnarna i enkäten inkluderade större institutionella och privata investerare, som tillsammans utgör ett brett tvärsnitt av fastighetsinvesterare globalt, vilka har tillfrågats om sin syn på såväl global som regional nivå under de tolv kommande månaderna och framåt. Med närmare 500 respondenter från de mest aktiva fastighetsinvesterarna i Europa, USA, Kanada, Latinamerika, Asien och Stillahavsområdet samt Mellanöstern, belyser svaren ett antal nyckelindikatorer vilka tyder på att investerarna ser ljusare på framtiden. Det rör sig exempelvis om ambitiösa expansionsplaner under 2013 och flytt av medel för att utnyttja investeringsmöjligheter utomlands. En avsaknad av högkvalitativt utbud och tillgänglighet på kapital är de främsta hindren för planer på att expandera.

Den tydligaste trenden som uppfattades i år lyftes fram av Tony Horrell, CEO vid Colliers International Storbritannien och Irland, “De stora investerarna blir alltmer kräsna när de väljer platserna för sina investeringsobjekt. Detta understöds av de övergripande teman som vi identifierade då vi frågade respondenterna om deras investeringsstrategier – de är mer benägna att först titta på objekt som är lokaliserade på deras egna hemmamarknader, och då de tittar på internationella objekt är de mycket tydligare inriktade på enskilda marknader och sektorer som de är intresserade av.

Horrell fortsätter: "Undersökningen konstaterade även att tillgången på och priset för lånefinansieringen kommer att fortsätta att vara ett problem i flera områden, i synnerhet Europa, Mellanöstern och Afrika, då höga krav fortfarande ställs för utlåning och LTV (lån till värde) fortsättningsvis kommer att vara lågt. Detta öppnar dörren för nya utlånare i form av försäkringsbolag och ger ett uppsving för mezzaninfinansiering."

"Som ett resultat av detta, så förväntar vi oss en ökad handel med specialiserade räntefonder med högre avkastning än de som finns tillgängliga för fastighetsinvesteringar i kärninnehav."

De viktigaste lärdomarna från Colliers undersökning om investerarnas uppfattning inkluderar:

  • Fortsatt återhämtning: Investeringsvolymerna förväntas öka sakta och stadigt på de västerländska marknaderna under 2013, och det kommer att bli svårare att hitta investeringsmöjligheter för kärninnehav eftersom investerarna riktar in sig på ett litet antal premiumlägen.
  • Hemma eller borta: Investerare från Asien, Europa, Mellanöstern, Afrika och Latinamerika var de som var mest benägna att ha tillgång till medel utanför sina egna regioner. Asiatiska investerare samlade enbart in 40 % av sina medel lokalt, och fick betydande kapital från USA (20 %) och Europa (19 %). I Latinamerika utgör USA närmare en tredjedel av all finansiering, medan Västeuropa enbart står för knappt 15 %. Kanadensare är mest självförsörjande, med ca 78 % av sina investeringar lokalt finansierade.
  • Säkra marknader Investerare är ständigt på jakt efter fastigheter på samma "säkra" marknader, såsom London, Paris, Frankfurt, Hamburg, München och New York. London och New York är de enda två marknader som har identifierats som nyckelinvesteringsmarknader för investerare från andra regioner. Investerare kommer att fortsätta att rikta in sig på dessa marknader även under 2013, samtidigt som de håller ett vakande öga på effekterna av det amerikanska valresultatet och de fortsatta problemen i euroområdet.
  • Lokalt kontra utomlands: Även om flera investerare föredrar att investera på sina lokala marknader, så finns de (ca. 25 %) som tar sina fastighetsbolag utomlands. Investerare som söker sig utomlands med sitt kapital, tenderar att föredra Västeuropa. Dessutom är det mer sannolikt att asiatiska investerare utforskar investeringsmöjligheter i fastigheter på närmare håll, såsom Australien och Nya Zeeland.
  • Riskfyllda affärer: Ett bevarande av värdet och en säker inkomstkälla är fortfarande en prioritet för en majoritet av investerarna. Under de närmaste sex månaderna är investerare i USA, Asien och Latinamerika mest benägna att ta större risker.
  • Mest attraktiva segment: Investerare har visat en stark preferens för kontorssektorn, sett ur ett globalt perspektiv. I USA och Latinamerika var industrisektorn högst rankad, medan Australien, Kanada och Nya Zeeland visade ett ökande intresse för investeringar i köpcentra.
  •  Skuldproblem: Större delen av marknaderna i Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) kommer under 2013 att fortsätta kämpa med att säkra tillgången till lån och specialiserade räntefonder med högre avkastning förväntas möta en ökad handel. Investerare på de asiatiska marknaderna visade sig vara mest benägna att utöka belåningen, medan investerare i Latinamerika tenderar att undvika en större belåning än de redan har.

Tony Horrell skådar mot framtiden och sammanfattar: "Under 2013 kommer vi att se att fler nya långivare, och mezzaninfinansiering delvis kommer att ersätta tomrummet som har lämnats av retirerande traditionella banker. Mer generellt sett, kommer 2013 att vara ett år av fortsatt återhämtning, med investeringsvolymer som visar en blygsam tillväxt då investerare accepterar den nya normen och marknaden ljusnar."

 För mer information och för att se hela rapporten, gå till Colliers Global Investor sentiment survey.

Topics

Regions


Colliers är ett av världens största företag inom fastighetsrådgivning med 522 kontor i 62 länder. I Sverige finns vi i Stockholm och Göteborg. 

Vi ökar lönsamheten för investerare, fastighetsägare och hyresgäster inom kommersiella fastigheter. Våra marknader är Kontor, Industri & Logistik, Handel samt Bostäder.

Contacts

Lovisa Edström

Lovisa Edström

Press contact Head of Marketing & Communications Sweden +46 70 323 27 96
Karoline Fagerheim

Karoline Fagerheim

Press contact Head of Marketing & Communications Nordics +47 928 405 54

Accelerating success.

Colliers Nordics
Our pan Nordic team consists of more than 250 professionals in Sweden, Norway, Denmark and Finland within the advisory business. Colliers is the market leader in the region, with over 16% of market activity based on 2018 - full year 2023. Colliers experts offer qualified knowledge within Capital Markets, Debt Advisory, Project Finance, Leasing, Occupier Services, Valuation, and Research. With offices in all Nordic countries and a strong Nordic cooperation, we create effective solutions to create value for all our clients, both locally and cross borders.

About Colliers
Colliers is a leading diversified professional services and investment management company. With operations in 66 countries, our 19,000 enterprising professionals work collaboratively to provide expert real estate and investment advice to clients. For more than 29 years, our experienced leadership with significant inside ownership has delivered compound annual investment returns of approximately 20% for shareholders. With annual revenues of $4.3 billion and $98 billion of assets under management, Colliers maximizes the potential of property and real assets to accelerate the success of our clients, our investors and our people. Learn more at corporate.colliers.com, X @Colliers or LinkedIn.

Colliers
Norrlandsgatan 15
109 95 Stockholm
Sverige