Gå direkt till innehåll
Colliers om den nordiska fastighetsmarknaden

Pressmeddelande -

Colliers om den nordiska fastighetsmarknaden

Colliers har gett ut sin Nordic Real Estate Review för kvartal 1, 2012. Det är en analys av den nordiska hyres- och fastighetsmarknaden i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Rapporten ger en överblick över fastighetsmarknaden och den makroekonomiska situationen i varje land.

Lika för alla fyra länder är att de betraktas som solida ekonomier. Av rapporten framgår det också att den ökande globala ekonomiska osäkerheten har bidragit till att de nordiska länderna blir mer samstämmiga. Bland annat fick många transaktioner skjutas från Q4, 2011 till Q1, 2012 i alla fyra länder. 

Eurokrisen som nu är det största orosmolnet i Europa påverkar även fastighetsmarknaden. Att lösa fastighetsfinansieringen är nyckeln för ett starkt 2012 och alternativa finansieringar, som exempelvis företagsobligationer, kommer att öka under året. Direktavkastningskraven väntas ligga kvar runt 5,0 % för kontor i de centrala delarna av Stockholm på grund av dem stora efterfrågan band institutionella investerare som inte är lika beroende av finansiering. Den stora konkurrensen bland ett fåtal fastighetsbolag håller ner direktavkastningen kring 5,25% i centrala Göteborg medan avkastningskravet i Malmö väntas stiga till runt 6%.

För externhandeln, speciellt i sekundära lägen, väntas stigande direktavkastningskrav tillsammans med sjunkande hyresnivåer på grund av problem med att fylla upp befintliga vakanser.

Logistik är det segment som för tillfället har svårast att få finansiering då flertalet banker anser att logistikinvesteringar som mer riskfyllda än andra fastighetsslag trots bra lägen och hyresgäster. Detta har lett till att hälften av årets logistikbyggnationer finansieras av slutanvändaren själv. Finansieringssvårigheterna inom segmentet väntas medför att direktavkastningen stiger till runt 7% under året.

Trots oron på marknaden sista halvåret har kontorshyresmarknaden haft ett bra år med stigande hyresnivåer. Framförallt Göteborg har haft en stark utveckling där hyror över 3 000 kr/m² noterats. Det finns inga tecken än på en vikande hyresmarknad även om ledtiderna ökat något. Utvecklingen av den svenska ekonomin är en styrande faktor under året men en fortsatt hög efterfrågan tillsammans låga vakanser gör att hyrorna ändå förväntas ligga oförändrade under året trots den ekonomiska oron.

Läs mer om fastighetsmarknaden i Sverige, Danmark, Norge och Finland i Nordic Real Estate Review.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Colliers är ett av världens största företag inom fastighetsrådgivning med 512 kontor i 61 länder. I Sverige finns vi i Stockholm, Göteborg och Malmö. 

Vi ökar lönsamheten för investerare, fastighetsägare och hyresgäster inom kommersiella fastigheter. Våra marknader är Kontor, Industri & Logistik, Handel samt Bostäder.

Presskontakt

Eva Silfwerflycht

Eva Silfwerflycht

Presskontakt Digital & PR Marketing 073 807 06 78

Accelerating success.

Colliers är ett ledande företag inom global fastighetsrådgivning präglat av entreprenörsanda. Vårt svenska team består av ett 40-tal experter som arbetar med att öka lönsamheten för investerare, fastighetsägare, byggherrar och hyresgäster. Genom vår goda expertis och höga servicenivå skapar vi effektiva lösningar som hjälper våra kunder att uppnå framgång snabbare.
Colliers experter erbjuder kvalificerad kunskap inom Capital Markets, Leasing, Workplace Advisory & Project Management, Tenant Representation & Enterprise Clients, Research samt Valuation.
Med kontor i både Stockholm och Göteborg samt ett starkt nordiskt samarbete ser vi till att våra kunder får professionell rådgivning för hela fastighetsmarknaden. Tack vare våra 17 000 kollegor på Colliers världen över har vi dessutom ett stort kontaktnät och en unik inblick i marknaden, även på global nivå.

Colliers
Linnégatan 2
114 47 Stockholm
Sverige