Skip to content
Colliers rådgivare när Industrisamhället förvärvar portfölj om 160 000 kvm

Press release -

Colliers rådgivare när Industrisamhället förvärvar portfölj om 160 000 kvm

Colliers International har företrätt Industrisamhället Fastigheter AB (”Industrisamhället”) i deras förvärv av en större industriportfölj, omfattande drygt 160 000 kvm uthyrningsbar yta, på ett flertal orter i landet. Industrisamhället är ett helägt dotterbolag till Aktiebolaget Fastator (publ) som innan detta förvärv främst äger fastigheter i Öresundsregionen.

Detta förvärv innefattar 31 fastigheter med ett totalt underliggande fastighetsvärde om cirka 600 MSEK. Fastigheterna har ett flertal olika hyresgäster och totala hyresintäkter om cirka 65 MSEK. Genomsnittlig återstående hyreskontraktstid uppgår till 3,3 år och ekonomisk uthyrningsgrad uppgår till cirka 85%.

Tillträde sker i slutet av det första kvartalet 2020. Transaktionen genomförs som bolagsförvärv, där fastigheterna ägs av bolag vars enda verksamhet består i att äga dessa fastigheter. Köpeskillingen uppgår till det presenterade underliggande fastighetsvärdet.

Joakim Orthén, Vd för Industrisamhället: ”Industrisamhället är specialiserat inom fastigheter i stadsnära industriområden, och med dessa förvärv tar vi nu ett rejält kliv på bolagets inslagna tillväxtresa från Öresundsregionen vidare ut i landet.”

Dan Törnsten, CEO Colliers Sverige: "Colliers har under året genomfört ett flertal transaktioner och uthyrningar inom industri- och logistiksegmentet. Det har varit ett stort intresse och vi har sett historiskt låga avkastningsnivåer för både industri- och logistik under 2019. Intresset ser ut att hålla i sig och vi på Colliers ser fram emot att fortsätta att vara en dominerande rådgivare inom segmentet under 2020.”

Topics

Regions


Om Colliers International Sverige

Colliers International är ett ledande företag inom global fastighetsrådgivning präglat av entreprenörsanda. Vårt svenska team består av ca 35 experter som arbetar med att öka lönsamheten för investerare, fastighetsägare, byggherrar och hyresgäster. Genom vår goda expertis och höga servicenivå skapar vi effektiva lösningar som hjälper våra kunder att uppnå framgång snabbare.

Colliers experter erbjuder kvalificerad kunskap inom Capital Markets, Leasing, Corporate Solutions samt Retail.

Med kontor i Stockholm och Göteborg samt ett starkt skandinaviskt samarbete ser vi till att våra kunder får professionell rådgivning inom alla delar av fastighetsmarknaden. Colliers International i Sverige ägs utav Colliers International Group Inc. 

För de senaste nyheterna från Colliers International Sverige, besök colliers.se eller följ oss på LinkedIn och Instagram.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Om Colliers International Group

Colliers International Group Inc. (NASDAQ: CIGI) (TSX: CIGI) är globala ledare inom kommersiella fastighetstjänster med mer än 15 400 anställda i 68 länder. Med en företagsam kultur tillhandahåller Colliers anställda ett komplett utbud av tjänster till hyresgäster, ägare och investerare världen över. Tjänsterna är strategisk sälj- och köprådgivning, uthyrning, globala verksamhetslösningar, fastighets- och tillgångsförvaltning, arbetsplatslösningar, hotellförsäljning- och rådgivning, rådgivning- och värderingstjänster, marknadsanpassad research och insiktsfulla konsulttjänster.

För de senaste nyheterna från Colliers, besök Colliers.com eller följ oss på LinkedIn och Facebook.

Contacts

Karoline Fagerheim

Karoline Fagerheim

Press contact Head of Marketing & Communications Nordics +47 928 405 54
Julia Graflund

Julia Graflund

Press contact Marketing & Communications Coordinator Nordics +46 73 03 67 407

Accelerating success.

Colliers Nordics
Our pan Nordic team consists of more than 250 professionals in Sweden, Norway, Denmark and Finland within the advisory business. Colliers is the market leader in the region, with over 16% of market activity based on 2018 - full year 2023. Colliers experts offer qualified knowledge within Capital Markets, Debt Advisory, Project Finance, Leasing, Valuations, Research and Occupier Services. With offices in all Nordic countries and a strong Nordic cooperation, we create effective solutions to create value for all our clients, both locally and cross borders.

About Colliers
Colliers is a leading diversified professional services and investment management company. With operations in 68 countries, our 19,000 enterprising professionals work collaboratively to provide expert real estate and investment advice to clients. For more than 29 years, our experienced leadership with significant inside ownership has delivered compound annual investment returns of approximately 20% for shareholders. With annual revenues of $4.3 billion and $96 billion of assets under management, Colliers maximizes the potential of property and real assets to accelerate the success of our clients, our investors and our people. Learn more at corporate.colliers.com, X @Colliers or LinkedIn.

Colliers
Norrlandsgatan 15
109 95 Stockholm
Sverige