Följ Colliers

Colliers satsar framåt

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2013 16:16 CEST

Fastighetsrådgivaren Colliers International satsar framåt både genom nyanställningar och interna
lyft. Men också genom att man startar affärsområdet Corporate Solutions omgående.

Colliers Göteborgskontor omorganiseras. Gunnel som under tre år varit affärschef inom uthyrning samt regionchef i Göteborg avslutar sin anställning under hösten för att gå till Västfastigheter. Nils Åke Rydqvist tar över ansvaret för affärsområdet uthyrning och kommer under hösten att anställa uthyrare i Göteborg och så småningom även i Stockholm.

Catharina Gorthon som idag är Marknadsansvarig på Colliers tar över kontorsansvaret i Göteborg i kombination med sin tidigare tjänst. Göteborgskontoret består i dagsläget av 9 anställda inom uthyrning kontor, industri & logistik samt transaktion och marknad.

Inom Colliers ledning sker också förändringar. Dels genom att Robert Treutiger, som idag är transaktionsansvarig, tar rollen som vVD samt att Catharina Gorthon går in i ledningsgruppen.

Dan Törnsten, Colliers Vd säger: - Vår nya organisation gör att vi står bra rustade att utveckla företaget i rätt riktning på marknaden. Robert Treutiger som vVD bidrar med kunskap från Colliers EMEA Investment team och en helhetssyn på marknaden som transaktionschef. Vi ser att Colliers lokala roll stärks i Göteborg genom Robert som tillsammans med Catharina som kontorsansvarig och Nils Åke som ny affärschef inom uthyrning tar ett nytt grepp.  

Satsningen på Corporate Solutions som nytt affärsområde renodlar våra uthyrningstjänster och gör att Corporate Solutions får grogrund som ett växande affärsområde.

Dan fortsätter: - Det känns bra att ta till vara på vår interna kompetens som bidrar med expertis, erfarenhet och inte minst ett stort engagemang.


OM COLLIERS INTERNATIONAL

Colliers International är globala ledare inom kommersiella fastighetstjänster med mer än 13,500 anställda på 482 kontor i 62 länder. Som ett dotterbolag till FirstService Corporation, har Colliers International ett komplett utbud av tjänster till hyresgäster, ägare och investerare världen över, som globala verksamhetslösningar, mäklarverksamhet, fastighets- och tillgångsförvaltning,  hotellförsäljning- och rådgivning, rådgivning- och värderingstjänster, realkreditfinansiering och insiktsfulla analyser. Den senaste årligen återkommande undersökningen av the Lipsey Company rankade Colliers International som den andra mest erkända kommersiella fastighetsrådgivaren i världen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den starka globala organisationen stöder Colliers International i Sverige, som är en privatägd fastighetsrådgivare med specialisering inom uthyrning, förvaltning, och försäljning av kommersiella fastigheter och lokaler. Med kontor i Stockholm och Göteborg samt ett starkt skandinaviskt samarbete ser vi till att våra kunder får professionell rådgivning inom alla delar av den kommersiella fastighetsmarknaden.  

För de senaste nyheterna från Colliers International Sverige, besök colliers.se