Skip to content
E-handel och nya leveransmodeller formar framtiden för global logistik

Press release -

E-handel och nya leveransmodeller formar framtiden för global logistik

Colliers Internationals analys visar på ett stort behov av mer omfattande logistik- och lagernätverk i städer över hela världen som kan hantera städernas efterfrågan online.

Colliers International Group Inc. (Nasdaq:CIGI) (TSX:CIG) har gett ut rapporten From First Mile to Last Mile om global logistik. I rapporten undersöks vilka primära faktorer som påverkar det globala mönstret för nästa generations lager och logistik, samt de faktorer som redan har förändrat globala handelsflöden och detaljhandelns format. 

Christoffer Bladh Nord, Projektledare på Colliers säger: - ”Det är en spännande utveckling som e-handeln bidrar till som tvingar alla delar av logistikkedjan till att vara innovativa och hela tiden anpassa och förändra. Det finns förväntningar från marknaden att ledtiden från order till leverans hela tiden minskar. Förväntningarna finns även kring flexibilitet i när, var och hur produkten ska levereras. Vi kommer tyvärr inte att se några ”mega distribution centers” i Sverige men som mittpunkten för den Skandinaviska marknaden finns förutsättningarna för att serva alla marknader i norr med mindre distributionsanläggningar som fylls på från de större i Europa. Här är jag övertygad om att Hisingen Logistik Park, Göteborgs hamn och Eskilstuna Logistikpark m.fl. kommer vara en viktig del i denna utveckling.”

Colliers omfattande rapport fokuserar på den stora tillväxtpotentialen i e-handelsdriven logistik och lager och granskar ledande exempel och fallstudier över moderna lager- och distributionsytor som är utformade för att klara branschens mest överhängande utmaningar. Analysen ger också insyn i konsekvenser och möjligheter för marknaden i den globala logistiksektorn.

De viktigaste punkterna i analysen:

  • Digitala trender påverkar logistiken: På etablerade globala marknader förblir e-handeln i första hand en aktivitet vid hemdatorn. Men på utvecklingsmarknaderna, i synnerhet i Kina, Indien och Turkiet, är det mobilanvändarna som leder e-handeln. Det här mönstret blir ännu tydligare när Generation X och millenials utgör en allt större del av landets befolkning och ökar andelen teknikkunniga konsumenter.
  • Befolkning och konsumtion påverkar framtiden: Den ökande urbaniseringen, särskilt i Asien, Stillahavsområdet och Afrika, skapar mer koncentrerade konsumentmarknader, som liknar dem i Nordamerika och till viss grad dem i Latinamerika. Generation X, Y och de nya millenials utgör en allt större majoritet av befolkningen, vilket leder till en total förändring av konsumentbeteendet och efterfrågan på logistik och lager.
  • De globala handelsflödena förändras: Sedan år 2000 har transport i containrar sett en dramatisk tillväxt globalt, och den totala transporten ökade med 290 procent under 2013. På grund av den ökande efterfrågan har handelsrutterna förändrats så att de bättre kan möta kapaciteten på de nordamerikanska och europeiska marknaderna, och aktiviteten har flyttats från traditionella hamnar som LA/Long Beach i södra Kalifornien och Hamburg och Rotterdam vid Nordsjön.
  • Viktiga kluster och fysisk infrastruktur expanderar: För att möta den ökande efterfrågan har investeringar i ny infrastruktur gjorts inom viktiga kluster globalt, de är antingen planerade eller pågående, och ska väsentligt förbättra eller förändra det logistiska ramverket och fastighetsmarknaden för lagerlokaler i många år framöver.
  • Anläggningar för den första kilometern expanderar: På grund av tillväxten i e-detaljhandeln och motsvarande krav på yta för mer sofistikerade anläggningar, exempelvis automatiserade plocknings- och sorteringssystem, är den tydliga trenden att den totala golvytan blir större, med moderna distributionsanläggningar för den "första kilometern" som består av golvyta på över 1 miljon kvadratfot.
  • Ytor för den sista kilometern: För att den urbana logistiken ska bli bättre är det viktigt att begränsa leveranserna till den kortaste rutten. Därför har återförsäljare inom e-handel börjat hålla urbana, mindre lagerlokaler för att förkorta leveransrutterna och tillhandahålla snabb leverans till onlinekunderna. Dessa urbana, mindre anläggningar med staden som upptagningsområde, liksom flera alternativ för att "klicka och hämta" för omedelbar upphämtning eller samma leveransalternativ har blivit aktuella.

Om du vill ha mer information eller ladda ner rapporten går du till: http://www.colliers.com/en-us/insights/market-news/2015-global-logistics-report


Topics

Regions


OM COLLIERS INTERNATIONAL

Colliers International Group Inc. (Nasdaq:CIGI) (TSX:CIG) är globala ledare inom kommersiella fastighetstjänster med mer än 16 300 anställda på 502 kontor i 67 länder. Med ett komplett utbud av tjänster till hyresgäster, ägare och investerare världen över levererar vi globala verksamhetslösningar, mäklarverksamhet, fastighets- och tillgångsförvaltning,  hotellförsäljning- och rådgivning, rådgivning- och värderingstjänster, realkreditfinansiering och insiktsfulla analyser.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den starka globala organisationen stöder Colliers International i Sverige, som är en privatägd fastighetsrådgivare med specialisering inom uthyrning, förvaltning, och försäljning av kommersiella fastigheter och lokaler. Med kontor i Stockholm och Göteborg samt ett starkt skandinaviskt samarbete ser vi till att våra kunder får professionell rådgivning inom alla delar av den kommersiella fastighetsmarknaden.  

För de senaste nyheterna från Colliers International Sverige, besök colliers.se

Contacts

Karoline Fagerheim

Karoline Fagerheim

Press contact Head of Marketing & Communications Nordics +47 928 405 54
Julia Graflund

Julia Graflund

Press contact Marketing & Communications Coordinator Nordics +46 73 03 67 407

Accelerating success.

Colliers Nordics
Our pan Nordic team consists of more than 250 professionals in Sweden, Norway, Denmark and Finland within the advisory business. Colliers is the market leader in the region, with over 16% of market activity based on 2018 - full year 2023. Colliers experts offer qualified knowledge within Capital Markets, Debt Advisory, Project Finance, Leasing, Valuations, Research and Occupier Services. With offices in all Nordic countries and a strong Nordic cooperation, we create effective solutions to create value for all our clients, both locally and cross borders.

About Colliers
Colliers is a leading diversified professional services and investment management company. With operations in 68 countries, our 19,000 enterprising professionals work collaboratively to provide expert real estate and investment advice to clients. For more than 29 years, our experienced leadership with significant inside ownership has delivered compound annual investment returns of approximately 20% for shareholders. With annual revenues of $4.3 billion and $96 billion of assets under management, Colliers maximizes the potential of property and real assets to accelerate the success of our clients, our investors and our people. Learn more at corporate.colliers.com, X @Colliers or LinkedIn.

Colliers
Norrlandsgatan 15
109 95 Stockholm
Sverige