Följ Colliers

EMEA:s investerare inriktar sig på sekundära marknader för nya möjligheter 2014

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2013 16:40 CET

Trots ekonomisk och politisk turbulens blir globala fastighetsinvesterare mer riskvilliga 2014.

I EMEA finner investerarna nya möjligheter, särskilt på sekundära marknader med tillgångar som behöver investeringar eller repositionering. Detta trots den senaste tidens politiska turbulens och ekonomiska otrygghet, enligt en rapport från Colliers International. Överlag visar Colliers nya Global Investor Sentiment Report på optimism kring de ekonomiska utsikterna 2014, och det ökade förtroendet gör att många investerare planerar att expandera.

Rapporten visar i korthet:

  • Konkurrensen ökar på stabila marknader. Trots god tillgång på kapital har många investerare svårt att hitta bra investeringsmöjligheter, och kapitalet flödar från högriskländer till marknader som anses vara mer säkra.
  • Investerare föredrar inhemska investeringar trots globaliseringen av fastighetsmarknaden.
  • Investerare i EMEA är mer obenägna att ta risker än investerare i andra regioner.
  • Skuldkostnaderna ökar.
  • En majoritet av investerarna i EMEA planerar att utöka sina portföljer trots låga ambitioner jämfört med resten av världen.
  • Kontorsfastigheter i centrala affärsdistrikt förblir den största tillgångsklassen, men intresset för
    bostadsfastigheter ökar hos vissa europeiska investerare.

 

 Investerarna lägger stor vikt vid andras strategier nu när konkurrensen om de mer kvalitativa investeringsmöjligheterna ökar. Olika typer av investerare, från statliga fonder till riskkapitalbolag, tillfrågades om deras framtidsutsikter på global och regional nivå för 2014 och framåt. Med över 500 svaranden från USA, Kanada, Latinamerika, Asien, Europa och Mellanöstern belyser svaren ett antal nyckelindikatorer som tyder på att investerarna har stor aptit på fastighetstillgångar, att förtroendet ökat bland globala investerare och att risktoleransen ökat, även inom områden med mindre stabil ekonomi.

 

OM COLLIERS INTERNATIONAL

Colliers International är globala ledare inom kommersiella fastighetstjänster med mer än 13,500 anställda på 482 kontor i 62 länder. Som ett dotterbolag till FirstService Corporation, har Colliers International ett komplett utbud av tjänster till hyresgäster, ägare och investerare världen över, som globala verksamhetslösningar, mäklarverksamhet, fastighets- och tillgångsförvaltning,  hotellförsäljning- och rådgivning, rådgivning- och värderingstjänster, realkreditfinansiering och insiktsfulla analyser. Den senaste årligen återkommande undersökningen av the Lipsey Company rankade Colliers International som den andra mest erkända kommersiella fastighetsrådgivaren i världen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den starka globala organisationen stöder Colliers International i Sverige, som är en privatägd fastighetsrådgivare med specialisering inom uthyrning, förvaltning, och försäljning av kommersiella fastigheter och lokaler. Med kontor i Stockholm och Göteborg samt ett starkt skandinaviskt samarbete ser vi till att våra kunder får professionell rådgivning inom alla delar av den kommersiella fastighetsmarknaden.  

För de senaste nyheterna från Colliers International Sverige, besök colliers.se