Skip to content
EMEA:s investerare inriktar sig på sekundära marknader för nya möjligheter 2014

Press release -

EMEA:s investerare inriktar sig på sekundära marknader för nya möjligheter 2014

Trots ekonomisk och politisk turbulens blir globala fastighetsinvesterare mer riskvilliga 2014.

I EMEA finner investerarna nya möjligheter, särskilt på sekundära marknader med tillgångar som behöver investeringar eller repositionering. Detta trots den senaste tidens politiska turbulens och ekonomiska otrygghet, enligt en rapport från Colliers International. Överlag visar Colliers nya Global Investor Sentiment Report på optimism kring de ekonomiska utsikterna 2014, och det ökade förtroendet gör att många investerare planerar att expandera.

Rapporten visar i korthet:

  • Konkurrensen ökar på stabila marknader. Trots god tillgång på kapital har många investerare svårt att hitta bra investeringsmöjligheter, och kapitalet flödar från högriskländer till marknader som anses vara mer säkra.
  • Investerare föredrar inhemska investeringar trots globaliseringen av fastighetsmarknaden.
  • Investerare i EMEA är mer obenägna att ta risker än investerare i andra regioner.
  • Skuldkostnaderna ökar.
  • En majoritet av investerarna i EMEA planerar att utöka sina portföljer trots låga ambitioner jämfört med resten av världen.
  • Kontorsfastigheter i centrala affärsdistrikt förblir den största tillgångsklassen, men intresset för
    bostadsfastigheter ökar hos vissa europeiska investerare.

 

 Investerarna lägger stor vikt vid andras strategier nu när konkurrensen om de mer kvalitativa investeringsmöjligheterna ökar. Olika typer av investerare, från statliga fonder till riskkapitalbolag, tillfrågades om deras framtidsutsikter på global och regional nivå för 2014 och framåt. Med över 500 svaranden från USA, Kanada, Latinamerika, Asien, Europa och Mellanöstern belyser svaren ett antal nyckelindikatorer som tyder på att investerarna har stor aptit på fastighetstillgångar, att förtroendet ökat bland globala investerare och att risktoleransen ökat, även inom områden med mindre stabil ekonomi.

 

Topics

Regions


OM COLLIERS INTERNATIONAL

Colliers International är globala ledare inom kommersiella fastighetstjänster med mer än 13,500 anställda på 482 kontor i 62 länder. Som ett dotterbolag till FirstService Corporation, har Colliers International ett komplett utbud av tjänster till hyresgäster, ägare och investerare världen över, som globala verksamhetslösningar, mäklarverksamhet, fastighets- och tillgångsförvaltning,  hotellförsäljning- och rådgivning, rådgivning- och värderingstjänster, realkreditfinansiering och insiktsfulla analyser. Den senaste årligen återkommande undersökningen av the Lipsey Company rankade Colliers International som den andra mest erkända kommersiella fastighetsrådgivaren i världen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den starka globala organisationen stöder Colliers International i Sverige, som är en privatägd fastighetsrådgivare med specialisering inom uthyrning, förvaltning, och försäljning av kommersiella fastigheter och lokaler. Med kontor i Stockholm och Göteborg samt ett starkt skandinaviskt samarbete ser vi till att våra kunder får professionell rådgivning inom alla delar av den kommersiella fastighetsmarknaden.  

För de senaste nyheterna från Colliers International Sverige, besök colliers.se

Contacts

Lovisa Edström

Lovisa Edström

Press contact Head of Marketing & Communications Sweden +46 70 323 27 96
Karoline Fagerheim

Karoline Fagerheim

Press contact Head of Marketing & Communications Nordics +47 928 405 54

Accelerating success.

Colliers Nordics
Our pan Nordic team consists of more than 250 professionals in Sweden, Norway, Denmark and Finland within the advisory business. Colliers is the market leader in the region, with over 16% of market activity based on 2018 - full year 2023. Colliers experts offer qualified knowledge within Capital Markets, Debt Advisory, Project Finance, Leasing, Occupier Services, Valuation, and Research. With offices in all Nordic countries and a strong Nordic cooperation, we create effective solutions to create value for all our clients, both locally and cross borders.

About Colliers
Colliers is a leading diversified professional services and investment management company. With operations in 66 countries, our 19,000 enterprising professionals work collaboratively to provide expert real estate and investment advice to clients. For more than 29 years, our experienced leadership with significant inside ownership has delivered compound annual investment returns of approximately 20% for shareholders. With annual revenues of $4.3 billion and $98 billion of assets under management, Colliers maximizes the potential of property and real assets to accelerate the success of our clients, our investors and our people. Learn more at corporate.colliers.com, X @Colliers or LinkedIn.

Colliers
Norrlandsgatan 15
109 95 Stockholm
Sverige