Skip to content

Press release -

Europeiska logistikmarknaden stabil trots tuffa villkor

Colliers Internationals senaste Industri & logistikrapportIndustri & logistikrapport belyser tillväxten inom e-handel.

Colliers International har gett ut en Industri & logistikrapport som belyser tillväxten inom e-handel. Trots en stabilisering inom industriell produktion i Europa vid slutet av förra året är det troligt att villkoren inom denna marknad fortsätter att vara tuffa tills en hållbar ekonomisk återhämtning sker. Men, industri- och logistikmarknaden får skjuts av amerikanska investerare och deras ökade förfrågan efter lagerytor för e-handel över hela Europa.

Erik Barnekow, affärschef Industri & logistik på Colliers i Sverige samt ansvarig för EMEA Industrial and Logistics team säger: “Trots att 2013 förväntas bli ännu ett svårt år för den europeiska ekonomin, förväntas industri- och logistikmarknaden förbli stabil. Med ytterst få spekulativa byggen kommer marknaden fortsätta att präglas av en obalans mellan tillgång och efterfrågan. Förkontrakterade nybyggnationer kommer att stå för den största marknadsandelen av nyproduktion."

"Då de ekonomiska förhållandena fortsätter att vara utmanande, förväntar sig många hyresgäster mer flexibla hyresavtal, vilket innebär att företag som inte kan binda sig till långa avtal kanske skjuter upp sina beslut eller vänder sig till  befintliga fastigheter.”

Barnekow avslutar: “Med begränsad tillgång på nybyggnationer att köpa, kommer investeringstillfällen främst att ges när investerare avyttrar för dem icke-strategiska fastigheter eller fastigheter vars innehavstid är uppnådd. 2013 kommer att föra med sig en större förståelse för e-handelns delaktighet i värdekedjan som leder till  omvärdering av investeringar i deras distributions center och terminaler som traditionellt sett fallit utanför många investerares fokus. Detta kommer också ge klarhet i prissättning och potentiell likviditet i detta marknadssegment. ”

Rapportens huvudpunkter:

  • Begränsad tillgång på kvalitativa ytor.
  • Amerikanska investerare ger marknaden en skjuts.
  • Förfrågningar från e-handelsföretag förväntas öka.

 

 

Topics

Regions


Colliers är ett av världens största företag inom fastighetsrådgivning med 522 kontor i 62 länder. I Sverige finns vi i Stockholm och Göteborg. 

Vi ökar lönsamheten för investerare, fastighetsägare och hyresgäster inom kommersiella fastigheter. Våra marknader är Kontor, Industri & Logistik, Handel samt Bostäder.

Contacts

Lovisa Edström

Lovisa Edström

Press contact Head of Marketing & Communications Sweden +46 70 323 27 96
Karoline Fagerheim

Karoline Fagerheim

Press contact Head of Marketing & Communications Nordics +47 928 405 54
Colliers
Norrlandsgatan 15
109 95 Stockholm
Sverige