Skip to content
Is flexibility the future? - Colliers International
Is flexibility the future? - Colliers International

Press release -

Flexibilitet och samarbete på arbetsplatsen är nyckeln till tillväxt

Enligt Colliers Internationals senaste undersökning ”Is Flexibility the Future?” har de kontorsbaserade sysselsättningsnivåerna inom EU vuxit med 5 miljoner. Det motsvarar 4,3 procents ökning över de senaste 10 åren och överträffar den tidigare toppen från 2008.

”En ökning med bara 4,3 procent kan verka marginell”, säger Guy Douetil, chef för EMEA Corporate Solutions för Colliers International, ”men med hänsyn till den stora påverkan från trenden mot entreprenad och utflyttning inom EU, den globala finanskrisen från 2008 till 2012 och påverkan av åtstramningar på både den offentliga och den privata sektorn, ser det faktiskt positivt ut för kontorsanställningar inom EU.”

Damian Harrington, chef för EMEA Research, säger: ”Denna tillväxt har drivits av de liberala ekonomiernas möjlighet att reagera på förändringar, återfinna balansen och attrahera investeringar från den privata sektorn. Den återspeglar också deras mer flexibla förhållningssätt till anställning, med ökningar inom både kontraktsanställningar och egenföretagande efter den globala finanskrisen för att sätta igång ökad sysselsättning. Norden har också sett positiv tillväxt av liknande skäl. Tekniksektorn spelar en stor roll för omvandlingen av de marknaderna.” 

Rapporten visar dock tydligt att det finns vinnare och förlorare inom EU när det gäller ökad sysselsättning. I Västeuropa har tillväxten till exempel varit mycket mer dämpad och visar bara 1,8 procents ökning för kontorsbaserad sysselsättning. Och i Sydeuropa har tillväxten för kontorsjobb varit negativ sedan 2005 med en minskning på 4,6 procent.

Harrington tillägger: ”Tyskland har återhämtat sig men har hållits tillbaka av kapacitetsbrist inom arbetskraften. Frankrike är i en liknande position av dämpad tillväxt, men har hållits tillbaka ännu mer av en oförmåga att öka flexibilitet för anställningar.

”I Sydeuropa har jobbtillväxten varit mer problematisk. Spanien och Italien har lamslagits av begränsande och oflexibel arbetslagstiftning och båda dessa stora ekonomier, vid sidan av de mindre ekonomierna i Portugal och Grekland, har oönskade tal för ungdomsarbetslöshet på över 40 procent. De goda nyheterna är att en vändning, tack vare reformer av regelverket som gör det möjligt för företag att agera mer flexibelt, är på väg för de sydeuropeiska länderna.”

Colliers Internationals rapport drar slutsatsen att flexibilitet, samarbete och förmågan att anamma nya sätt att arbeta är nyckeln till EU-ländernas tillväxtpotential. Guy Douetil sammanfattar: ”I och med att fler mobila och tekniskt kunniga anställda ansluter sig till arbetskraften väntar vi oss att omvandlingen till nya arbetssätt kommer att förbättras kontinuerligt i hela Europa.”

Topics

Regions


Om Colliers International Group

Colliers International Group Inc. (Nasdaq:CIGI) (TSX:CIG) är globala ledare inom kommersiella fastighetstjänster med mer än 16 000 anställda i 66 länder. Med en företagsam kultur tillhandahåller Colliers anställda ett komplett utbud av tjänster till hyresgäster, ägare och investerare världen över. Tjänsterna är strategisk sälj- och köprådgivning, uthyrning, globala verksamhetslösningar, fastighets- och tillgångsförvaltning, arbetsplatslösningar, hotellförsäljning- och rådgivning, rådgivning- och värderingstjänster, marknadsanpassad research och insiktsfulla konsulttjänster.

För de senaste nyheterna från Colliers, besök Colliers.com eller följ oss på Twitter: @Colliers och LinkedIn.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den starka globala organisationen stöder Colliers International i Sverige, som är en privatägd fastighetsrådgivare med specialisering inom uthyrning, förvaltning, och försäljning av kommersiella fastigheter och lokaler. Med kontor i Stockholm och Göteborg samt ett starkt skandinaviskt samarbete ser vi till att våra kunder får professionell rådgivning inom alla delar av den kommersiella fastighetsmarknaden.  

För de senaste nyheterna från Colliers International Sverige, besök colliers.se

Contacts

Lovisa Edström

Lovisa Edström

Press contact Head of Marketing & Communications Sweden +46 70 323 27 96
Karoline Fagerheim

Karoline Fagerheim

Press contact Head of Marketing & Communications Nordics +47 928 405 54

Accelerating success.

Colliers is a leading global real estate advisory firm with an enterprising culture. Our pan Nordic team consists of more than 250 professionals in Sweden, Norway, Denmark and Finland within the advisory business. Colliers is the market leader in the region, with over 17% of market activity based on a full-year 2022. Colliers experts offer qualified knowledge within Capital Markets, Debt Advisory, Project Finance, Leasing, Occupier Services, Valuation, and Research. With offices in all Nordic countries and a strong Nordic cooperation, we create effective solutions to create value for all our clients, both locally and cross borders.

Colliers
Norrlandsgatan 15
109 95 Stockholm
Sverige