Följ Colliers

Flexibla kontorslokaler är nyckelfaktorn för att attrahera Generation Y

Pressmeddelande   •   Aug 18, 2011 14:00 CEST

7 juli 2011, London – Allt eftersom Generation Y börjar dominera arbetsplatser, måste företag se över hur deras fysiska arbetsmiljö kan användas för att attrahera och behålla denna teknikorienterade och digitalt sofistikerad generation.

Colliers International analyserade drivkrafter och beteenden hos Generation Y för att förstå på vilket sätt de arbetar och skulle vilja arbeta samt vilka konsekvenser detta leder till för fastighetsmarknaden.

Resultaten visar att flexibilitet är det genomgående ledordet då balans i livet utgör en betydande källa till motivation. Behovet av flexibilitet som kan möta kraven från familjeliv och socialt umgänge är en viktig faktor vid valet av arbetsplats, vilket driver organisationer till att erbjuda “Alternative Working Strategies” (AWS). Detta betyder inte att arbetsplatsen kommer bli överflödig, utan snarare tvärtom tror vi. Med tanke på den press företag har att locka arbetskraft från Generation Y, är det viktigt att arbetsplatsen har rätt blandning av sociala utrymmen som Generation Y kan identifiera sig med på ett positivt sätt. På platser som exempelvis London där det finns ett verkligt tryck på bostäder i form av kostnader och valmöjligheter, kommer denna dynamik sannolikt bli än mer påtaglig. Detta ökar kravet på rekryterare att säkerställa att personalen har sina egna "privata utrymmen" på arbetsplatsen.

"Denna generation har vuxit upp i en värld omgiven av modern informationsteknik och snabb teknisk utveckling," säger Damian Harrington, Regional Director, Research and Consulting för Colliers International, "De förväntar sig möjligheten att arbeta på distans."

Generation Y har ett växande inflytande på hur vi använder tekniken på arbetsplatsen och företagens anställningsstrukturer som exempelvis AWS, vilket sätter press på vårt traditionella synsätt av den fysiska arbetsmiljön. Detta kommer att påverka behovet för kontor i fem viktiga avseenden:

1. En total minskning av efterfrågan på kontorslokaler som en följd av den ökade tillämpningen av AWS och effektivare användning av den faktiska arbetsytan.

2. En förändring av arbetsplatsens utformning, med större behov av flexiblare utrymmen som kombinerar effektivt planerade arbetsstationer med anpassningsbara mötesrum och en stor andel av sociala utrymmen. Även om det idag inte är ovanligt att gå från 12 kvadratmeter per person till 8 kvadratmeter per person, innebär kravet på ökad flexibilitet och sociala utrymmen att vi ändå inte kommer få en totalminskning på en tredjedel.

3. Ett mycket större behov av flexibilitet i användningen av utrymmen, med konsekvenser för den underliggande strukturen, tekniska plattformen och förvaltningen av fastigheter.

4. Utrymmen som verkligen uppfyller hållbarhetskrav - vare sig det gäller LEED ®, BREEAM ® eller ett alternativ till dessa – kommer bli ett måste. I synnerhet kommer energieffektivitet vara en kritisk komponent när det gäller att möta efterfrågan.

5. Ökad efterfrågan på skräddarsydda datacenter, driver tillväxten på en relativt ny nischad marknad.

"Generation Y letar ständigt efter nya utmaningar och byter generellt jobb med intervaller på 1-2 år. Detta utgör en verklig utmaning för företag att behålla sin bästa personal", säger Guy Douetil, EMEA Head of Corporate Solutions för Colliers International. "Smarta företag inser att deras fysiska kontor och arbetsmiljö på ett avgörande sätt kan förbättra deras varumärke som arbetsgivare och attrahera de bästa talangerna."

Colliers International Generation Y “White Paper” är den första i en serie av rapporter som utforskar de olika aspekterna av hur Generation Y kommer att påverka fastighetsmarknaden.

 

För mer information kontakta:

Kristen Okerman

Head of Marketing and Business Development │ EMEA

Tel:  +44 20 7487 1795

Email:  kristen.okerman@colliers.com

www.colliers.com

Colliers är ett av världens största företag inom fastighetsrådgivning med 512 kontor i 61 länder. I Sverige finns vi i Stockholm, Göteborg och Malmö. 

Vi ökar lönsamheten för investerare, fastighetsägare och hyresgäster inom kommersiella fastigheter. Våra marknader är Kontor, Industri & Logistik, Handel samt Bostäder.

Bifogade filer

PDF-dokument