Skip to content

Press release -

Full stopp for det nordiske eiendomsmarkedet, laveste transaksjonsvolumet på ti år

Transaksjonsvolumet i det nordiske eiendomsmarkedet utgjorde 9,6 milliarder euro i løpet av første halvdel av 2023, noe som tilsvarer en nedgang på 68 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Volumet er det lavest på ti år, og trenden er den samme for alle nordiske land, ifølge nye tall fra Colliers Nordics som oppsummerer første halvdel av året.

- På grunn av selgernes manglende justering av prisforventningene i lys av de høye rentene, opplever vi en stagnasjon i transaksjonsmarkedet. Direkte eide eiendommer er ikke spesielt attraktive i denne situasjonen, noe som fører til at investorer foretrekker å kjøpe rabatterte eiendomsaksjer, eiendomsfond eller eiendomslån. Det er absolutt stor interesse for kommersielle eiendommer, men kapitalen finner nye veier, sier Mikael Söderlundh, analysesjef & partner i Colliers Nordics.

Børsnoterte eiendomsselskaper er betydelige nettoselgere
De siste årene har børsnoterte eiendomsselskaper gått fra å være de største nettokjøperne til de største nettoselgerne på markedet. I 2021 stod børsnoterte eiendomsselskaper for 49 prosent av alle oppkjøp i Sverige, men fra første halvdel 2023 har deres andel sunket til 10 prosent. I fraværet av børsnoterte selskaper har eiendomsfond, utenlandske investorer og flere sterke private aktører trådt frem.

- Det er nesten ubegrenset mengder kapital. Bare nordiske eiendomsfond har opptil åtte milliarder euro i ubenyttet egenkapital og det dobbelte i oppkjøpskapasitet. Likevel anser de det fortsatt som for dyrt og mener at prisene må justeres nedover, sier Bård Bjølgerud, administrerende direktør i Colliers Nordics & Partner.

  Logistikk blir for første gang det største segmentet
  I løpet av første halvår var logistikk det største segmentet, og stod for 28 prosent av de nordiske omsetningsvolumet, etterfulgt av boligeiendommer med 25 prosent og kontorer med 17 prosent. Det er første gang at logistikk representerer det største segmentet, delvis grunnet stor interesse fra utenlandske kjøpere og svak lokal valuta.

  De fem største eiendomstransaksjonene i Norden i løpet av H1 2023:

  1. AP7 kjøper 33 prosent av Urban Escape sentralt i Stockholm fra AMF Fastigheter
   (SEK ~7.4 milliarder)
  2. Altura kjøper en bolig portefølje i Sverige fra Vectura
   (SEK ~5.0 milliarder)
  3. Northern Horizon kjøper en portefølje av omsorgshjem for eldre i Danmark fra NREP
   (ikke offentliggjort)
  4. Axfast kjøper eiendommen Skotten 6 i Stockholm fra Atrium Ljungberg
   (SEK ~1.9 milliarder)
  5. Heitman kjøper studentbolig selskapet Bo Coliving i Norge fra Rasting Eiendom og andre
   (NOK 1.8 milliarder)

  - I høst forventer vi fortsatt et turbulent marked der selskapene sliter, men aktiviteten vil øke når kjøper og selger finner hverandre. Det er også andre forhold som ligger tilrette for ytterligere konsolidering og strukturelle avtaler i markedet, konkluderer Bård Bjølgerud.


  About Colliers Nordics

  Colliers is a leading global real estate advisory firm with an enterprising culture. Our pan Nordic team consists of more than 250 professionals in Sweden, Norway, Denmark and Finland within the advisory business, whereas +80 Capital Markets experts. Colliers is the market leader in the region, with over 27% of market activity based on a full-year 2021 RCA data. Colliers experts offer qualified knowledge within Capital Markets, Debt Advisory, Project Finance, Leasing, Occupier Services, Valuation, and Research. With offices in all Nordic countries and a strong Nordic cooperation, we create effective solutions to create value for all our clients, both locally and cross borders.

  For the latest news from Colliers visit our Nordic websites colliers.se, colliers.no, colliers.fi and colliers.dk or follow us on LinkedIn.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  About Colliers Group

  Colliers is a leading diversified professional services and investment management company. With operations in 66 countries, our 18,000 enterprising professionals work collaboratively to provide expert real estate and investment advice to clients. For more than 28 years, our experienced leadership with significant inside ownership has delivered compound annual investment returns of approximately 20% for shareholders. With annual revenues of $4.5 billion and $98 billion of assets under management, Colliers maximizes the potential of property and real assets to accelerate the success of our clients, our investors and our people. Learn more at corporate.colliers.com, Twitter @Colliers or LinkedIn.

  Contacts

  Bård Bjølgerud

  Bård Bjølgerud

  CEO & Partner Nordics +47 484 080 80
  Mikael Söderlundh

  Mikael Söderlundh

  Head of Research & Partner Nordics +46 73 770 77 90
  Karoline Fagerheim

  Karoline Fagerheim

  Press contact Head of Marketing & Communications Nordics +47 928 405 54

  Accelerating success.

  Colliers Nordics
  Our pan Nordic team consists of more than 250 professionals in Sweden, Norway, Denmark and Finland within the advisory business. Colliers is the market leader in the region, with over 16% of market activity based on 2018 - full year 2023. Colliers experts offer qualified knowledge within Capital Markets, Debt Advisory, Project Finance, Leasing, Valuations, Research and Occupier Services. With offices in all Nordic countries and a strong Nordic cooperation, we create effective solutions to create value for all our clients, both locally and cross borders.

  About Colliers
  Colliers is a leading diversified professional services and investment management company. With operations in 68 countries, our 19,000 enterprising professionals work collaboratively to provide expert real estate and investment advice to clients. For more than 29 years, our experienced leadership with significant inside ownership has delivered compound annual investment returns of approximately 20% for shareholders. With annual revenues of $4.3 billion and $96 billion of assets under management, Colliers maximizes the potential of property and real assets to accelerate the success of our clients, our investors and our people. Learn more at corporate.colliers.com, X @Colliers or LinkedIn.

  Colliers
  Norrlandsgatan 15
  109 95 Stockholm
  Sverige