Följ Colliers

Handeln starkaste drivkraften bakom logistiketableringar

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2016 17:00 CEST

I Colliers senaste logistikrapport framkommer det att handeln är den starkaste drivkraften bakom nyetableringar i Sverige. Det byggs i genomsnitt drygt 300 000 m² ny logistikyta per år och etableringarna sker i Stockholm, Göteborg och Malmö samt i etablerade logistiknav längs motorvägarna mellan dessa städer.

Att E-handeln börjar få genomslag på riktigt visar sig i statistiken genom att just handeln är den starkast drivande faktorn bakom logistiketableringarna i Sverige de senaste fem åren. Handeln svarar för 34% av den totala ytan mellan 2012-2016. Även tredjepartslogistikerna spelar en viktig roll och ligger bakom 32%.

Medan 3PL aktörerna primärt har etablerat sig kring storstäderna (74%) har handeln inget tydligt fokus utan har etablerat sig kring både större och mindre orter från Stockholm ner till Malmö.

Colliers logistikrapport "Modern logistics premises in Sweden" analyserar den nyproduktion som skett inom logistiksegmentet de fem senaste åren.

Om Colliers International Group

Colliers International Group Inc. (Nasdaq:CIGI) (TSX:CIG) är globala ledare inom kommersiella fastighetstjänster med mer än 16 000 anställda i 66 länder. Med en företagsam kultur tillhandahåller Colliers anställda ett komplett utbud av tjänster till hyresgäster, ägare och investerare världen över. Tjänsterna är strategisk sälj- och köprådgivning, uthyrning, globala verksamhetslösningar, fastighets- och tillgångsförvaltning, arbetsplatslösningar, hotellförsäljning- och rådgivning, rådgivning- och värderingstjänster, marknadsanpassad research och insiktsfulla konsulttjänster.

För de senaste nyheterna från Colliers, besök Colliers.com eller följ oss på Twitter: @Colliers och LinkedIn.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den starka globala organisationen stöder Colliers International i Sverige, som är en privatägd fastighetsrådgivare med specialisering inom uthyrning, förvaltning, och försäljning av kommersiella fastigheter och lokaler. Med kontor i Stockholm och Göteborg samt ett starkt skandinaviskt samarbete ser vi till att våra kunder får professionell rådgivning inom alla delar av den kommersiella fastighetsmarknaden.  

För de senaste nyheterna från Colliers International Sverige, besök colliers.se