Skip to content

Press release -

ICA Fastigheter och AMF bildar Delcore Fastigheter

ICA Fastigheter och tjänstepensionsbolaget AMF bildar ett nytt samägt fastighetsbolag, Delcore Fastigheter. Bolaget förvärvar initialt 30 butiksfastigheter från ICA Fastigheter. Fastighetsvärdet uppgår till cirka fem miljarder kronor. Colliers har varit rådgivare till ICA Fastigheter i transaktionen.

Delcore Fastigheter kommer att ägas till hälften vardera av ICA Fastigheter och AMF. Syftet med bolaget är att förvärva och äga ICA-butiker och andra kommersiella fastigheter i strategiska lägen där ICA är huvudsaklig hyresgäst.

− ICA Fastigheters uppdrag är att säkra koncernens långsiktiga behov av rätt lokaler på rätt platser. Genom bildandet av Delcore Fastigheter skapar vi förutsättningar för ICA att behålla inflytandet på marknadsplatserna samtidigt som vi frigör kapital för att minska koncernens nettoskuld. Vi har mycket goda erfarenheter av samarbete i samägda bolag sedan tidigare och ser fram emot ett långt och givande samarbete med AMF, säger Anna Nyberg, vd, ICA Fastigheter.

De 30 butiksfastigheter som förvärvas av det samägda bolaget omfattar drygt 150 000 kvadratmeter. Fastighetsvärdet uppgår till cirka fem miljarder kronor. AMF kommer att tillträda sitt ägande i Delcore Fastigheter den 1 april 2023.

Nettoeffekten av transaktionen på koncernens kassaflöde bedöms uppgå till cirka 3,8 Mdkr i andra kvartalet 2023. Koncernens nettoskuld (exklusive ICA Banken och IFRS 16 leasingskulder) bedöms samtidigt minska med 3,8 Mdkr. Inklusive IFRS leasingskulder minskar nettoskulden med 1,1 Mdkr.

I och med transaktionen uppstår en reavinst på cirka 400 Mkr som kommer att redovisas som jämförelsestörande post i koncernens rörelseresultat för andra kvartalet 2023.

Effekten på koncernens rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster bedöms bli försumbar. Delcore Fastigheter utgör ett joint venture och kommer i ICA Gruppen att redovisas enligt kapitalandelsmetoden från och med den 1 april 2023.

ICA Fastigheter har sedan tidigare det samägda bolaget Ancore Fastigheter tillsammans med tjänstepensionsbolaget Alecta samt Trecore Fastigheter tillsammans med Bonnier Fastigheter.

AMF äger 12,7 procent av aktierna i ICA Gruppen.

Bright Advokat, Mannheimer Swartling och Colliers har varit rådgivare till ICA Fastigheter i transaktionen.

Topics

Regions


About Colliers Nordics

Colliers is a leading global real estate advisory firm with an enterprising culture. Our Nordic team consists of more than 250 professionals within the advisory business, whereas +80 Capital Markets experts. Colliers is the market leader in the region, with over 27% of market activity based on a full-year 2021 RCA data. Colliers experts offer qualified knowledge within Capital Markets, Debt Advisory, Project Finance, Leasing, Occupier Services, Valuation, and Research. With offices in all Nordic countries and a strong Nordic cooperation, we create effective solutions to create value for all our clients, both locally and cross borders.

For the latest news from Colliers Sverige, visit colliers.se or follow us on LinkedIn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

About Colliers International Group

Colliers is a leading diversified professional services and investment management company. With operations in 63 countries, our 18,000 enterprising professionals work collaboratively to provide expert real estate and investment advice to clients. For more than 27 years, our experienced leadership with significant inside ownership has delivered compound annual investment returns of approximately 20% for shareholders. With annual revenues of $4.6 billion and $92 billion of assets under management, Colliers maximizes the potential of property and real assets to accelerate the success of our clients, our investors and our people. Learn more at corporate.colliers.com, Twitter @Colliers or LinkedIn.Learn more at www.colliers.se

Contacts

Lovisa Edström

Lovisa Edström

Press contact Head of Marketing & Communications Sweden +46 70 323 27 96
Karoline Fagerheim

Karoline Fagerheim

Press contact Head of Marketing & Communications Nordics +47 928 405 54
Julia Graflund

Julia Graflund

Press contact Marketing & Communications Coordinator Nordics +46 73 03 67 407

Accelerating success.

Colliers Nordics
Our pan Nordic team consists of more than 250 professionals in Sweden, Norway, Denmark and Finland within the advisory business. Colliers is the market leader in the region, with over 16% of market activity based on 2018 - full year 2023. Colliers experts offer qualified knowledge within Capital Markets, Debt Advisory, Project Finance, Leasing, Occupier Services, Valuation, and Research. With offices in all Nordic countries and a strong Nordic cooperation, we create effective solutions to create value for all our clients, both locally and cross borders.

About Colliers
Colliers is a leading diversified professional services and investment management company. With operations in 66 countries, our 19,000 enterprising professionals work collaboratively to provide expert real estate and investment advice to clients. For more than 29 years, our experienced leadership with significant inside ownership has delivered compound annual investment returns of approximately 20% for shareholders. With annual revenues of $4.3 billion and $98 billion of assets under management, Colliers maximizes the potential of property and real assets to accelerate the success of our clients, our investors and our people. Learn more at corporate.colliers.com, X @Colliers or LinkedIn.

Colliers
Norrlandsgatan 15
109 95 Stockholm
Sverige