Skip to content
Investerare om fastighetsmarknaden 2016

Press release -

Investerare om fastighetsmarknaden 2016

Mer än hälften av investerarna planerar att öka sina allokeringar till fastigheter i multiportföljer enligt en ny rapport från Colliers International.

Avkastningarna kommer troligen att komprimeras ytterligare då 52 procent av respondenterna i undersökningen för Global Investor Outlook (GIO) för 2016 säger att de kommer att flytta mer pengar till fastigheter under nästa år. Tillsammans med relativt låga skuldnivåer – jämfört med tidigare marknadstoppar – kommer detta kapitalflöde att ytterligare befästa ett långsiktigt stabilt klimat för avkastning på den globala fastighetsmarknaden.

GIO för 2016 visar att trots en minskad riskbenägenhet kommer skulder att spela en större roll på marknaden nästa år då investerare försöker öka sin avkastning på eget kapital (cash-on-cash return).

Colliers uppskattar att upp till 400 miljarder USD institutionella medel kan komma att börja jaga globala fastigheter för att diversifiera sig och sluta att blöda kontanter på grund av de traditionella underprestationerna i värdepapper med fast ränta.

Förra månaden tillkännagav Japans Government Pension Investment Fund enorma förluster och meddelade att man för första gången går in på den kommersiella fastighetsmarknaden beväpnade med uppskattningsvis 65 miljarder USD. Kinesiska försäkringsbolag har redan snappat upp miljardtillgångar och kan ha mer än 70 miljarder USD att spendera.

Den typen av investerare kräver värdefulla tillgångar så att de kan investera stora mängder kapital i ett svep. Det är därför stora städer som London och New York har blivit så heta marknader med avkastningar på betydligt under fyra procent för förstklassiga kontorsbyggnader.

Investerarnas 10 främsta destinationer
USA79 %
Storbritannien55 %
Tyskland51 %
Australien40 %
Frankrike34 %
Japan32 %
Spanien25 %
Singapore22 %
Nederländerna21 %
Kanada19 %

Detta är toppen av ett isberg vad gäller den globala kapitalmarknadens fastighetsjakt i det experterna kallar ”stor försiktighet”. Det beror på att den vanliga cykeln med fastighetsbubblan som spricker har förlängts genom utbredd skuldneddragning, att man i högre grad förlitar sig på aktieinnehav och en omvärdering av avkastningen på grossistsidan.

GIO fann att tre fjärdedelar (75 procent) av investerare i Storbritannien skulle använda sig av lån jämfört med 65 procent 2013. På liknande sätt skulle 87 procent av de amerikanska investerarna använda sig av lån, en siffra som stigit från 63 procent 2013.

Fastighetskapitalet har aldrig varit mer rörligt. De globala internationella investeringarna uppgick till cirka 250 miljarder USD, det vill säga 40 procent av de totala direkta volymerna, under de första nio månaderna 2015. Det kan jämföras med 33 procent förra året och 37 procent vid toppen av föregående cykel (2007).

Lånen kommer tillbaka som stöd till avkastningarna

Priserna stiger och därmed komprimeras avkastningen på förstklassiga fastighetsmarknader, vilket innebär att en högre skuld blir ett mer gängse sätt att nå några av de höga avkastningsmålen investerarna har satt upp. De allra hungrigaste är de USA-baserade investerarna där 40 procent söker internränta (IRR:er) – vilket i stort sett mäter avkastningen på kontanta investeringar – på över 16 procent. 63 procent av dem förväntas använda en skuldsättningsgrad på över 51 procent.

Majoriteten av de brittiska investerarna har som mål skuldsättningsgrader för internränta (IRR:er) på mellan 11 och 15 procent.

Från årets början fram till 7 december föll FTSE-100 med 7,7 procent medan S&P500 var oförändrad. Femåriga amerikanska statsobligationer handlades för runt 1,6 procent.


John B. Friedrichsen, CFO på Colliers International, säger:

”Vår globala analys i denna rapport ger ett unikt makroperspektiv med en omfattande titt på hur ekonomin mår liksom djupare inblickar i marknadsuppfattningen, vilket tjänar som ett praktiskt rättesnöre för lokala marknader över hela världen.”

Tony Horrell, CEO UK & Ireland på Colliers International, säger:

”Samtidigt som jag är medveten om att Gordon Browns ökända uttalande om cykeln med fastighetsbubblan som spricker till sist slutade med tårar, ser jag belägg för att det finns mycket liv kvar i denna omdefinierade huvudcykel. I fastighetssektorn är tiden med ständiga ägarbyten över och långsiktiga säkra investeringar på kärnmarknaderna kommer att vara normen. Det kan vara så att kortsiktiga cykliska spelare kommer att behöva fokusera på tillgångar som är sekundära sett till kvalitet och/eller geografisk plats.”

Richard Divall, Head of Cross Border Capital Markets på Colliers International, säger:

”Globaliseringen av kapitalmarknaderna är nu ordentligt i rörelse där många korsar gränserna för första gången. Investerare med många tillgångar har – tack vare dåliga resultat för kärntillgångarna – vaknat upp för den kommersiella fastighetsmarknaden. Fler expanderar sina allokeringar i sektorn och ett fastighetsinnehav på upp till 20 procent kan snart vara det vanliga för globala pensionsfonder.”

”En åldrande befolkning ger ett tryck på institutionella pensions- och försäkringsfonder att uppnå avkastningar i linje med deras långsiktiga skyldigheter. Med bättre reglerade skuldmarknader och nya verktyg för makrotillsyn ser vi globalt kärnfastighetstillgångar som plockas bort från den bredare fastighetsmarknaden för att anpassas bättre till obligationsliknande finansiella instrument.”

-SLUT-

Topics

Regions


OM COLLIERS INTERNATIONAL

Colliers International Group Inc. (Nasdaq:CIGI) (TSX:CIG) är globala ledare inom kommersiella fastighetstjänster med mer än 16 300 anställda på 502 kontor i 67 länder. Med ett komplett utbud av tjänster till hyresgäster, ägare och investerare världen över levererar vi globala verksamhetslösningar, mäklarverksamhet, fastighets- och tillgångsförvaltning,  hotellförsäljning- och rådgivning, rådgivning- och värderingstjänster, realkreditfinansiering och insiktsfulla analyser.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den starka globala organisationen stöder Colliers International i Sverige, som är en privatägd fastighetsrådgivare med specialisering inom uthyrning, förvaltning, och försäljning av kommersiella fastigheter och lokaler. Med kontor i Stockholm och Göteborg samt ett starkt skandinaviskt samarbete ser vi till att våra kunder får professionell rådgivning inom alla delar av den kommersiella fastighetsmarknaden.  

För de senaste nyheterna från Colliers International Sverige, besök colliers.se

Contacts

Lovisa Edström

Lovisa Edström

Press contact Head of Marketing & Communications Sweden +46 70 323 27 96
Karoline Fagerheim

Karoline Fagerheim

Press contact Head of Marketing & Communications Nordics +47 928 405 54
Julia Graflund

Julia Graflund

Press contact Marketing & Communications Coordinator Nordics +46 73 03 67 407

Accelerating success.

Colliers Nordics
Our pan Nordic team consists of more than 250 professionals in Sweden, Norway, Denmark and Finland within the advisory business. Colliers is the market leader in the region, with over 16% of market activity based on 2018 - full year 2023. Colliers experts offer qualified knowledge within Capital Markets, Debt Advisory, Project Finance, Leasing, Occupier Services, Valuation, and Research. With offices in all Nordic countries and a strong Nordic cooperation, we create effective solutions to create value for all our clients, both locally and cross borders.

About Colliers
Colliers is a leading diversified professional services and investment management company. With operations in 66 countries, our 19,000 enterprising professionals work collaboratively to provide expert real estate and investment advice to clients. For more than 29 years, our experienced leadership with significant inside ownership has delivered compound annual investment returns of approximately 20% for shareholders. With annual revenues of $4.3 billion and $98 billion of assets under management, Colliers maximizes the potential of property and real assets to accelerate the success of our clients, our investors and our people. Learn more at corporate.colliers.com, X @Colliers or LinkedIn.

Colliers
Norrlandsgatan 15
109 95 Stockholm
Sverige