Följ Colliers

Hur ser framtiden för det traditionella kontoret ut?

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2012 08:00 CEST

Colliers International analyserar efterfrågan på kontor i sin senaste rapport om Generation Y. Med en krympande andel kontorsbaserade anställda och uppkomsten av alternativa arbetsplatsstrategier (AWS), särskilt distansarbete är frågan om det traditionella kontoret har sett sina bästa dagar? Inte enligt Colliers Internationals senaste White paper om lokalplanering och arbetsplatsens framtid. Colliers tror att inom den närmaste framtiden, dvs. fram till 2030, kommer efterfrågan på kontorsyta att förbli på en nivå liknande dagens.

Detta beror framför allt på det växande behovet på flexibel, samarbetsvänlig yta och generösare och personlig skrivbordsyta. Denna efterfråga kommer att resultera i en ökning av mängden yta som efterfrågas per kontorsanställd, vilket motverkar nedgången i de kontorsbaserade anställda och den framväxande trenden av flexibelt arbete och distansarbete.

Damian Harrington, director of Research vid Colliers International och författare Generation Y White Papers, kommenterade:  "Budskapet är, på det hela taget, att vi inte tror att det kommer att bli någon tydlig förändring (nedgång) i mängden yta som efterfrågas för traditionella kontorsändamål inom de närmaste 15–20 åren, trots en nedgång i antalet kontorsbaserade anställningar."

Vad vi emellertid kommer att se, är en avsevärd förändring i hur kontorsyta används och gestaltas. Givet effekten på nedersta raden när det gäller att minska hyreskostnader, kommer det att bli ökad press på att använda teknik och andra flexibla kontorslösningar för att skära ned på den reguljära hyresefterfrågan, medan man håller kärnpersonalen nöjd, motiverad, produktiv och sugen på att bege sig till arbetet. På alltmer konkurrenskraftiga arbetsmarknader, kommer det faktum att man har den rätta arbetsplatsstrategin att utgöra nyckeln till ett företags framtida framgång.

För byggföretag och hyresvärdar kommer det att vara av största vikt att erbjuda rätt sorts yta när det gäller framgången hos en kontorsportfölj. Ytan bör vara flexibel för förändringar i planlösning för olika arrangeman och tillhandahålla sådana behov och de hållbara byggnadslösningar som innehavare och investerare nu efterfrågar. Detta är inte enbart ett behov från ett företagsperspektiv, utan också från personalen själv.

Ytterligare viktiga rön från Colliers Internationals White Paper om Ytplanering och framtiden för arbetsplatsutformning framställs här nedan:

  •  Ur ett företagsperspektiv är ytoptimering (79 procent) och kostnadsbesparingar (74 procent) de viktigaste skälen för företag att implementera alternativa arbetsplatsstrategier.
  • Hemmabaserat arbete (89 procent) och drop-in-ytor eller kontorshotell (82 procent) toppar listan över AWS-krav från de anställda.
  • Enligt International Data Corporation översteg antalet mobil personal en miljard människor år 2010, vilket är ett antal som förväntas växa med 6 procent per år över de närmaste åren.
  • Den ökande trenden mot distansarbete kommer att hjälpa till att driva på efterfrågan på skräddarsydda datacentra, eftersom IT-lagring och ledning läggs ut i ökande omfattning.


What does Generation Y have to do with real estate? Detta är den tredje rapporten om Generation Y och deras påverkan på arbetsplatsutvecklingen. Du hittar alla rapporter om Generation Y bifogade under relaterade dokument eller på våran hemsida.  

 

 

Colliers är ett av världens största företag inom fastighetsrådgivning med 522 kontor i 62 länder. I Sverige finns vi i Stockholm, Göteborg och Malmö. 

Vi ökar lönsamheten för investerare, fastighetsägare och hyresgäster inom kommersiella fastigheter. Våra marknader är Kontor, Industri & Logistik, Handel samt Bostäder.