Skip to content
Kommersiella fastigheter uppvisar motståndskraft i osäkra tider

Press release -

Kommersiella fastigheter uppvisar motståndskraft i osäkra tider

Rysslands invasion i Ukraina har inte nämnvärt påverkat marknaden för kommersiella fastigheter i Europa, även om framtiden är oviss. Detta skriver fastighetsrådgivaren Colliers i sin senaste rapport EMEA Capital Markets Snapshot Q1 2022.

Det makroekonomiska och geopolitiska världsläget försämrades drastiskt under första kvartalet 2022 då Ryssland oprovocerat startade krig mot grannlandet Ukraina. De europeiska ekonomierna var redan innan Ryssland/Ukraina-situationen hårt prövade efter två år av pandemi och med stigande kostnader för energi, drivmedel och byggvaror. Alla dessa parametrar har förvärrats till följd av kriget och inflationen har på senare tid stigit kraftigt.

Trots det försämrade omvärldsläget har den kommersiella fastighetsmarknaden fortsatt att återhämta sig efter pandemin; detta gäller såväl hyresmarknaden som investeringsmarknaden. Preliminära siffror från Colliers indikerar att den totala transaktionsvolymen i EMEA ökade med 5 procent under första kvartalet 2022 jämfört med samma kvartal 2021, och den rullande 12-månaders transaktionsvolymen är upp med 7 procent.

"Nedåtriskerna i ekonomin har förstärkts av Rysslands krig mot Ukraina", säger Karin Witalis, Head of Research på Colliers. "Fastigheter som investeringsobjekt är dock fortsatt efterfrågat vilket förklaras av flera faktorer. Fastigheter har låg volatilitet jämfört med aktier och dessutom diversifieringsfördelar i en multi-assetportfölj. Vidare är fastigheter en fysisk tillgång som kan förändras och förädlas genom aktiv förvaltning. Men viktigast av allt i dagens läge är kanske kommersiella fastigheters egenskaper som hedge mot inflation, i och med att hyreskontrakten i regel är indexerade mot KPI."

Den svenska investeringsmarknaden har varit fortsatt stark både vad gäller volym och prissättning under inledningen av 2022. Den totala transaktionsvolymen under Q1 2022 landade på strax under 50 miljarder kronor, vilket är en ökning med 45% jämfört med samma kvartal förra året. Hård konkurrens mellan investerare sätter fortsatt press på avkastningskraven.

Samhällsfastigheter, logistik/industri och bostäder var de största och mest eftertraktade segmenten under första kvartalet. Även kontor är på stark frammarsch i och med att det för var dag blir lite tydligare hur vi kommer att arbeta efter pandemin. Inom handel är efterfrågan starkast på defensiva segment som livsmedelsbutiker och lågprishandel.

"Den ränteoro som för tillfället råder bland börsens investerare har än så länge inte fått ett negativt avtryck i direktmarknaden eftersom fastighetsbolagen har låga fasta räntor som ofta är bundna med långa löptider. Dessutom är den genomsnittliga belåningsgraden historiskt låg. Detta talar för fortsatt hög aktivitetsnivå även framgent och då särskilt från kapitalstarka aktörer som inte är beroende av externa finansieringskällor", säger Daniel Gorosch, VD och Head of Capital Markets på Colliers.

Topics

Regions


Om Colliers International Sverige

Colliers är ett ledande företag inom global fastighetsrådgivning präglat av entreprenörsanda. Vårt svenska team består av ca 40 experter som arbetar med att öka lönsamheten för investerare, fastighetsägare, byggherrar och hyresgäster. Genom vår goda expertis och höga servicenivå skapar vi effektiva lösningar som hjälper våra kunder att uppnå framgång snabbare.
Colliers experter erbjuder kvalificerad kunskap inom Capital Markets, Leasing, Workplace Advisory & Project Management, Tenant Representation & Enterprise Clients, Research samt Valuation. Med kontor i Stockholm och Göteborg samt ett starkt nordiskt samarbete ser vi till att våra kunder får professionell rådgivning inom alla delar av fastighetsmarknaden. Colliers i Sverige ägs av Colliers International Group Inc. 

För de senaste nyheterna från Colliers Sverige, besök colliers.se eller följ oss på LinkedIn och Instagram.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Om Colliers International Group

Colliers (NASDAQ, TSX: CIGI) is a leading diversified professional services and investment management company. With operations in 64 countries, our 17,000 enterprising professionals work collaboratively to provide expert real estate and investment advice to clients. For more than 27 years, our experienced leadership with significant inside ownership has delivered compound annual investment returns of 20% for shareholders. With annual revenues of $4.1 billion and more than $50 billion of assets under management, Colliers maximizes the potential of property and real assets to accelerate the success of our clients, our investors and our people. Learn more at corporate.colliers.com, Twitter @Colliers or LinkedIn.

 Learn more at corporate.colliers.com, Twitter @Colliers or LinkedIn

Contacts

Lovisa Edström

Lovisa Edström

Press contact Head of Marketing & Communications Sweden +46 70 323 27 96
Karoline Fagerheim

Karoline Fagerheim

Press contact Head of Marketing & Communications Nordics +47 928 405 54

Accelerating success.

Colliers Nordics
Our pan Nordic team consists of more than 250 professionals in Sweden, Norway, Denmark and Finland within the advisory business. Colliers is the market leader in the region, with over 16% of market activity based on 2018 - full year 2023. Colliers experts offer qualified knowledge within Capital Markets, Debt Advisory, Project Finance, Leasing, Occupier Services, Valuation, and Research. With offices in all Nordic countries and a strong Nordic cooperation, we create effective solutions to create value for all our clients, both locally and cross borders.

About Colliers
Colliers is a leading diversified professional services and investment management company. With operations in 66 countries, our 19,000 enterprising professionals work collaboratively to provide expert real estate and investment advice to clients. For more than 29 years, our experienced leadership with significant inside ownership has delivered compound annual investment returns of approximately 20% for shareholders. With annual revenues of $4.3 billion and $98 billion of assets under management, Colliers maximizes the potential of property and real assets to accelerate the success of our clients, our investors and our people. Learn more at corporate.colliers.com, X @Colliers or LinkedIn.

Colliers
Norrlandsgatan 15
109 95 Stockholm
Sverige