Skip to content

Press release -

Laveste transaksjonsvolumet på ti år, men positive utsikter

Etter flere sterke år falt transaksjonsvolumene i det Nordiske eiendomsmarkedet kraftig til rett under 20 milliarder euro i 2023. Dette er 60 prosent lavere enn i 2022 og 73 prosent lavere enn toppåret i 2021. Volumene er nå tilbake på samme nivåer som i 2013, men i følge den nordiske eiendomsrådgiveren Colliers er bedre tider rett rundt hjørnet.

– 2023 vill mest sannsynlig være bunnpunktet i denne økonomiske syklusen. Økte renter og en svak økonomi skapte et usikkert eiendomsmarked med tilbakeholdende investorer, men vi har sett en tydelig forbedring mot slutten av året. Rentetoppen er antageligvis nådd, og vi forventer oss et sterkere marked i 2024, sier Bård Bjølgerud, CEO & Partner CEO Nordics.

Transaksjonsvolumet 2023

Sverige

Norge

Finland

Danmark

Norden

Transaksjonsvolum (miliarder euro)

7,8

3,9

2,5

5,4

19,7

- Forandring fra 2023

-59%

-62%

-68%

-54%

-60%

Antall transkasjoner

230

150

135

160

675

- Forandring fra 2023

-36%

-60%

-39%

-42%

-45%

Gjennomsnitt transaksjoner (miljoner euro)

34

26

19

34

29

Andel utenlandske kjøpere

29%

15%

47%

30%

29%

Andel utenlandske selgere

15%

14%

17%

38%

21%

Kilde: Colliers Research, baserert på eiendomstransaskjoner over fem milloner euro


Volumene sank i alle nordiske land – som resten av Europa

Transaksjonsvolumet sank markant i alle nordiske land i 2023. Finland hadde størst nedgang med 68 prosent, etterfulgt av Norge med 62% til 3,9 milliader euro. De lave volumene skyldes både færre og mindre transaksjoner.

– Vi ser en lignende utvikling over hele Europa, med volum ned 50-70 prosent i alle større markeder. Forventningen er dog at de nordiske landene skal være blant de første til å hente seg inn, drevet av et sterk underliggende marked og motiverte investorer, både på kjøper og selgersiden, sier Mikael Söderlundh, analysesjef og partner på Colliers Nordics.

Fokus på logistikk, mens offentlig eiendom mister terreng

Sektor vis var logistikk og Resi de største segmentene I 2023, og utgjorde hver 26 prosent av transaksjonsvolumet I Norden. Logistikk utgjorde 19 prosent I 2022 og er for første gang det største segmentet. På den andre siden har andelen av transaksjoner innenfor offentlig eiendom gått ned fra 17 prosent til 9 prosent av volumet.

Videre salg av eiendommer fra den børsnoterte sektoren

De børsnoterte eiendomsselskapene har fortsatt å være store nettselgere på det nordiske markedet, spesielt i Sverige. I 2023 stod den børsnoterte sektoren for 33 prosent av alle salg i Sverige og 9 prosent av alle oppkjøp. Tilsvarende tall var 13 prosent og 49 prosent henholdsvis tilbake til 2021.

- De børsnoterte eiendomsselskapene har tydeligvis endret fokus fra kjøp til salg, drevet av finansieringsproblemer og verdier under nettoeiendomsverdi (NAV). Vi forutser at den børsnoterte sektoren vil fortsette fokuset på gjeldsrestrukturering og nedbetaling i 2024, men aksjekursene har steget mer enn 40 prosent over de siste to månedene. Det er plutselig lys i tunnelen, sier Mikael Söderlundh.

Positiv kapitalinngang fra utlandet åtte år på rad
Utenlandske kjøpere stod for 29 prosent og utenlandske selgere stod for 21 prosent av transaksjonsvolumet i Norden under 2023, noe som betyr en positiv kapitalinngang til regionen for åttende år på rad. I Norge var andelen utenlandske kjøpere 15 prosent, og i Finland hele 47 prosent i 2023.

De fem største eiendomstransaskjonene i Norden under 2023:

  1. NREP (Altura) kjøprer en portefølje med 22 omsorgsboliger i Sverige fra Vectura (SEK ~5 mrd)
  2. AP Eiendomme kjøper to kontoreiendommer i København fra Corem (DKK ~2,5 mrd)
  3. NREP kjøper to kontoreiendommer i Stockholm fra Fabege (SEK ~3,4 mrd)
  4. Slättö kjøper en portefolje med 47 omsorgsboliger fra Estea (SEK 3 mrd)
  5. Leietakeren kjøper et sykehus og utviklingstomt i Norge fra SBB (NOK 2,8mrd)


Vedlegg

• Graf: Transaksjonsvolumet i Norden, 2008-2023

• Graf: Transaksjonssvolumet i Norden per geografi og sektor, 2023

• Graf: Andelen utenlandske kjøpere i Norden, 2023

• Graf: Andelen noterte eiendomsselskap på kjøp og selgersiden, 2021-2023

• Foto

Karoline Fagerheim, Markedsførings- og kommunikationssjef, Colliers Nordics

+47 92 84 05 54, karoline.fagerheim@colliers.com

Mikael Söderlundh, Analysesjef og partner, Colliers Nordics

+46 73 770 77 90, mikael.soderlundh@colliers.com

Bård Bjølgerud, Administrerende direktør og partner, Colliers Nordics

+47 484 08 080, bard.bjolgerud@colliers.com

Topics


About Colliers Group
Colliers is a leading diversified professional services and investment management company. With operations in 65 countries, our 19,000 enterprising professionals work collaboratively to provide expert real estate and investment advice to clients. For more than 28 years, our experienced leadership with significant inside ownership has delivered compound annual investment returns of approximately 20% for shareholders. Colliers mission is to maximize the potential of property and real assets to accelerate the success of our clients, our investors and our people. Learn more at corporate.colliers.com, Twitter @Colliers or LinkedIn.

Contacts

Mikael Söderlundh

Mikael Söderlundh

Head of Research & Partner Nordics +46 73 770 77 90
Bård Bjølgerud

Bård Bjølgerud

CEO & Partner Nordics +47 484 080 80
Karoline Fagerheim

Karoline Fagerheim

Press contact Head of Marketing & Communications Nordics +47 928 405 54

Accelerating success.

Colliers Nordics
Our pan Nordic team consists of more than 250 professionals in Sweden, Norway, Denmark and Finland within the advisory business. Colliers is the market leader in the region, with over 16% of market activity based on 2018 - full year 2023. Colliers experts offer qualified knowledge within Capital Markets, Debt Advisory, Project Finance, Leasing, Valuations, Research and Occupier Services. With offices in all Nordic countries and a strong Nordic cooperation, we create effective solutions to create value for all our clients, both locally and cross borders.

About Colliers
Colliers is a leading diversified professional services and investment management company. With operations in 68 countries, our 19,000 enterprising professionals work collaboratively to provide expert real estate and investment advice to clients. For more than 29 years, our experienced leadership with significant inside ownership has delivered compound annual investment returns of approximately 20% for shareholders. With annual revenues of $4.3 billion and $96 billion of assets under management, Colliers maximizes the potential of property and real assets to accelerate the success of our clients, our investors and our people. Learn more at corporate.colliers.com, X @Colliers or LinkedIn.

Colliers
Norrlandsgatan 15
109 95 Stockholm
Sverige