Skip to content
Nya flyttmönster från Stockholm påverkar kontorslandskapet

Press release -

Nya flyttmönster från Stockholm påverkar kontorslandskapet

Landskapet för arbetsplatsen genomgår en stor förändring i och med att modeller för hybrida arbetssätt snabbt blir allt vanligare, enligt Colliers nysläppta Kontorsrapport 2023. Övergången till en blandning av distansarbete och arbete på kontoret revolutionerar hur företag närmar sig kontorsutrymmen och leder till förändringar i placering, nyttjande, design och framtida efterfrågan.

De senaste tre åren har vi sett en betydande förändring i flyttmönster, där nettoutflyttning har blivit en allt mer permanent trend. Fler människor väljer att bosätta sig i angränsande län till Stockholm, och det ställer högre krav på goda möjligheter till smidig pendling. Denna förändring påverkar valet av kontorslokaler och etableringsorter för företag och har gjort att den traditionella definitionen av ett attraktivt kontorsläge har omdefinierats.

Vakansgraden i Stockholms innerstad är för närvarande 7% men det "nya" fenomenet andrahandsuthyrningar trycker upp den siffran till 12% och Marie Meyer, Head of Leasing Colliers, tror på ytterligare ökning.

"Företag tenderar nu att söka sig till mindre, men mer exklusiva kontorslokaler. Det i samband med stora strukturförändringar i var man väljer att etablera kontor gör att vi tror att vakansgraden i Stocholm CBD kommer öka ytterligare framöver". Primekontoren står däremot stadigt. "Vi tror att hyresutvecklingen förblir stark och vi ser inga tecken på minskade topphyror, snarare tvärtom", fortsätter Marie.

I takt med att arbetsmiljön blir alltmer betydelsefull inser företag vikten av att skapa attraktiva och funktionella arbetsplatser som främjar välbefinnande och ökar produktiviteten. "Det blir en tydligare koppling mellan kontoret och företagens varumärke. De pågående förändringarna ser vi som starkt positiva för det fysiska kontorets framtid", menar Marie.

"I vår rapport illustrerar vi dessa genomgripande, samtida förändringar som att kompassen snurrar", säger Karin Witalis, Head of Research Colliers Sweden och författare till rapporten. "Vår rapport separerar de olika trenderna från varandra, beskriver dem var för sig och översätter allt detta till en kravspecifikation för dagens och ett i möjligaste mån framtidssäkrat kontor".

Topics

Regions


About Colliers Nordics

Colliers is a leading global real estate advisory firm with an enterprising culture. Our pan Nordic team consists of more than 250 professionals in Sweden, Norway, Denmark and Finland within the advisory business, whereas +80 Capital Markets experts. Colliers is the market leader in the region, with over 27% of market activity based on a full-year 2021 RCA data. Colliers experts offer qualified knowledge within Capital Markets, Debt Advisory, Project Finance, Leasing, Occupier Services, Valuation, and Research. With offices in all Nordic countries and a strong Nordic cooperation, we create effective solutions to create value for all our clients, both locally and cross borders.

For the latest news from Colliers visit our Nordic websites colliers.se, colliers.no, colliers.fi and colliers.dk or follow us on LinkedIn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

About Colliers Group

Colliers is a leading diversified professional services and investment management company. With operations in 66 countries, our 18,000 enterprising professionals work collaboratively to provide expert real estate and investment advice to clients. For more than 28 years, our experienced leadership with significant inside ownership has delivered compound annual investment returns of approximately 20% for shareholders. With annual revenues of $4.5 billion and $98 billion of assets under management, Colliers maximizes the potential of property and real assets to accelerate the success of our clients, our investors and our people. Learn more at corporate.colliers.com, Twitter @Colliers or LinkedIn.

Contacts

Karoline Fagerheim

Karoline Fagerheim

Press contact Head of Marketing & Communications Nordics +47 928 405 54
Julia Graflund

Julia Graflund

Press contact Marketing & Communications Coordinator Nordics +46 73 03 67 407

Accelerating success.

Colliers Nordics
Our pan Nordic team consists of more than 250 professionals in Sweden, Norway, Denmark and Finland within the advisory business. Colliers is the market leader in the region, with over 16% of market activity based on 2018 - full year 2023. Colliers experts offer qualified knowledge within Capital Markets, Debt Advisory, Project Finance, Leasing, Valuations, Research and Occupier Services. With offices in all Nordic countries and a strong Nordic cooperation, we create effective solutions to create value for all our clients, both locally and cross borders.

About Colliers
Colliers is a leading diversified professional services and investment management company. With operations in 68 countries, our 19,000 enterprising professionals work collaboratively to provide expert real estate and investment advice to clients. For more than 29 years, our experienced leadership with significant inside ownership has delivered compound annual investment returns of approximately 20% for shareholders. With annual revenues of $4.3 billion and $96 billion of assets under management, Colliers maximizes the potential of property and real assets to accelerate the success of our clients, our investors and our people. Learn more at corporate.colliers.com, X @Colliers or LinkedIn.

Colliers

Norrlandsgatan 15
109 95 Stockholm
Sverige