Följ Colliers

Peritas Invest säljer del av sitt fastighetsbestånd till Kvalitena

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2016 15:56 CEST

Kvalitena AB förvärvar 70% av aktierna i Peritas Fastigheter 4 AB (under namnändring till Topia Fastigheter) av Peritas Invest AB, som ägs av Manne och Petter Boström. Peritas Invest AB behåller 30% av aktierna i bolaget och kommer att hantera förvaltningen av detta.

Peritas Fastigheter 4 AB innehåller 35 kommersiella fastigheter i mellersta och norra Sverige. Flertalet av fastigheterna har en eller ett fåtal hyresgäster som Granngården och Byggmax. En majoritet av hyresavtalen är av triple-net karaktär och den genomsnittliga återstående durationen är drygt 5 år. Kvalitena och Peritas har för avsikt att under de kommande åren addera ytterligare högavkastande fastigheter med långa hyresavtal till det gemensamägda bolaget.

Robert Treutiger, affärschef för Transaktion säger: "Colliers har under senare år genomfört ett antal transaktioner i norra halvan av Sverige och intresset för investeringar i regionen har succesivt ökat. Det har varit roligt och stimulerande att arbeta med Peritas i transaktionsprocessen, som sedan resulterade i att starta det nya bolaget Topia Fastigheter tillsammans med Kvalitena."

Colliers International AB har biträtt säljaren i affären.

Om Colliers International Group

Colliers International Group Inc. (Nasdaq:CIGI) (TSX:CIG) är globala ledare inom kommersiella fastighetstjänster med mer än 16 000 anställda i 66 länder. Med en företagsam kultur tillhandahåller Colliers anställda ett komplett utbud av tjänster till hyresgäster, ägare och investerare världen över. Tjänsterna är strategisk sälj- och köprådgivning, uthyrning, globala verksamhetslösningar, fastighets- och tillgångsförvaltning, arbetsplatslösningar, hotellförsäljning- och rådgivning, rådgivning- och värderingstjänster, marknadsanpassad research och insiktsfulla konsulttjänster.

För de senaste nyheterna från Colliers, besök Colliers.com eller följ oss på Twitter: @Colliers och LinkedIn.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den starka globala organisationen stöder Colliers International i Sverige, som är en privatägd fastighetsrådgivare med specialisering inom uthyrning, förvaltning, och försäljning av kommersiella fastigheter och lokaler. Med kontor i Stockholm och Göteborg samt ett starkt skandinaviskt samarbete ser vi till att våra kunder får professionell rådgivning inom alla delar av den kommersiella fastighetsmarknaden.  

För de senaste nyheterna från Colliers International Sverige, besök colliers.se