Följ Colliers

Round Hill Capital förvärvar en nordisk logistik- och industriportfölj

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2016 11:47 CEST

Stockholm, 1 september 2016 – Round Hill Capital ("Round Hill"), en ledande europeisk specialistfirma inom fastighetsinvestering och fondförvaltning, tillkännager i dag att de i partnerskap med StepStone Group Real Estate LP ("StepStone Real Estate") har förvärvat en nordisk logistik- och industriportfölj till ett totalt inköpspris av ca 200 miljoner USD.

Portföljen består av sex aggregerade portföljer som innehåller 18 välplacerade fastigheter på ca 326 000 kvm i Sverige, Norge och Danmark. Det ger geografisk spridning, skiftande hyresgäster och starka avtal över flera olika branscher. Portföljen förvärvades från en grupp företag i NLI Eiendomsinvest AS, ett fastighetsinvestmentbolag baserat i Oslo, Norge.

Förvärvet markerar Round Hill Capitals inträde i Norden.

Colliers International AS i Norge tillhandahöll heltäckande rådgivningstjänster till Round Hill Capital, däribland att presentera NLI Eiendomsinvest AS för Round Hill Capital i en transaktion utanför den officiella börsen. Colliers i Sverige och Storbritannien gav också sitt bistånd vid affären och drog nytta av Colliers djupgående kunskaper om den nordiska marknaden och deltagarna.

DLA Piper var Round Hills juridiskt ombud. Rådgivare åt NLI Eiendomsinvest var Pangea.

Michael Bickford, grundare av och VD för Round Hill Capital, kommenterade förvärvet:

"Round Hill har utvärderat de nordiska marknaderna i flera år och är glada över att ha förvärvat NLI Eiendomsinvest-portföljen, som ger stabila hyresintäkter och en positiv riskjusterad avkastning som stämmer överens med vår övergripande investeringsstrategi. Vi kommer att använda vår grundläggande erfarenhet och expertis för att bygga upp ett lokalt administrationsteam och fortsätta söka på marknaden efter andra portföljer och fastigheter med liknande värdeegenskaper."

"Vi tror att Norden drar nytta av positiva makroekonomiska trender, attraktiv avkastning för affärs-, industri- och logistikfastigheter och stark tillväxt inom hyresmarknaden."

Per Morten Kiil, VD för NLI Eiendomsinvest, kommenterade försäljningen:

"Det här är fondens slutliga avyttrande i linje med vår strategi för att avveckla hela portföljen. Vi har arbetat kontinuerligt för att optimera portföljen och den här försäljningen uppfyller fondens strategiska mål när den närmar sig förfallodagen."

"Fonden grep tillfället när internationella investerare visade ett starkt intresse för att ta sig in på den nordiska logistik- och industrimarknaden."

Dan Törnsten, VD Colliers International i Sverige kommenterade förvärvet

"Genom ett samarbete mellan Colliers Sverige och Colliers Norge har vi genomfört köprådgivningsuppdraget i NLI portföljen åt Round Hill Capital. Det är alltid spännande att vara med som köprådgivare i en större affär som med Round Hill Capital och det är extra roligt när vi får använda vår styrka som Colliers har genom ett tätt nordiskt samarbete och en stark global organisation. Hela affären är på ca 1.6 miljarder SEK varav ca 950 miljoner i Sverige."


— SLUT —


Om Round Hill Capital:

Round Hill Capital är en ledande europeisk specialistfirma inom fastighetsinvestering och fondförvaltning. Round Hill Capital har ett långt och beprövat anseende för att identifiera och förvärva europeiska fastigheter med hög kvalitet.

Round Hill Capital är en investerare med starkt fokus och erfarenhet av att grunda och driva förstklassiga produktionsbolag, och har investerat över 6 miljarder euro i kapital i europeiska fastigheter sedan grundandet 2002. Round Hill Capital har förvärvat och administrerat över 100 000 lägenheter i hela Europa och är för närvarande en av de största privata hyresvärdarna i flera länder.

Round Hill Capital har en etablerad meritlista av att generera hög riskjusterad avkastning och investerar i och förvaltar fastigheter med några av världens ledande institutioner och privata investerare.

Mer information om Round Hill Capital finns på: www.roundhillcapital.com

Om StepStone:

StepStone Real Estate är ett dotterbolag till StepStone Group ("StepStone") och fokuserar på huvudsakliga investeringar och rådgivning inom fastighetsriskkapital. StepStone och dess dotterbolag övervakar över 91 miljarder USD av privatkapitalallokering, däribland ca 24 miljarder USD av tillgångar under förvaltning, som spänner över fastigheter, riskkapital, infrastruktur, realtillgångar och kredit. StepStone är ett globalt företag med kontor i Beijing, Hongkong, La Jolla, London, New York, Perth, San Francisco, São Paulo, Seoul, Sydney, Tokyo och Toronto.

Om NLI Eiendomsinvest AS:

NLI Eiendomsinvest AS är ett fastighetsbolag/en fond som upprättades 2006. Företaget ägs av ca 400 aktieägare.

Mer information om NLI Eiendomsinvest AS finns på: www.nli-eiendomsinvest.no


För mer information, kontakta:

Colliers International

Dan Törnsten, VD | Sverige

Tel: +46 8 402 36 74 / +46 70 855 75 50

E-post: dan.tornsten@colliers.com

Om Colliers International Group

Colliers International Group Inc. (Nasdaq:CIGI) (TSX:CIG) är globala ledare inom kommersiella fastighetstjänster med mer än 16 000 anställda i 66 länder. Med en företagsam kultur tillhandahåller Colliers anställda ett komplett utbud av tjänster till hyresgäster, ägare och investerare världen över. Tjänsterna är strategisk sälj- och köprådgivning, uthyrning, globala verksamhetslösningar, fastighets- och tillgångsförvaltning, arbetsplatslösningar, hotellförsäljning- och rådgivning, rådgivning- och värderingstjänster, marknadsanpassad research och insiktsfulla konsulttjänster.

För de senaste nyheterna från Colliers, besök Colliers.com eller följ oss på Twitter: @Colliers och LinkedIn.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den starka globala organisationen stöder Colliers International i Sverige, som är en privatägd fastighetsrådgivare med specialisering inom uthyrning, förvaltning, och försäljning av kommersiella fastigheter och lokaler. Med kontor i Stockholm och Göteborg samt ett starkt skandinaviskt samarbete ser vi till att våra kunder får professionell rådgivning inom alla delar av den kommersiella fastighetsmarknaden.  

För de senaste nyheterna från Colliers International Sverige, besök colliers.se