Följ Colliers

Stor internationell efterfrågan från investerare och kapitalplacerare på fastigheter i de nordiska länderna

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2014 10:58 CEST

De nordiska länderna betraktas generellt som säkra ekonomier med en BNP per capita över EU-genomsnittet. Den ekonomiska tillväxten under 2013 var högst i Sverige med 1,3%, Danmark och Norge hade en tillväxt på cirka 0,5% medan det var negativ tillväxt i Finland. Arbetslösheten är sammantaget lägre i de fyra länderna än EU-genomsnittet. Under 2014 väntas tillväxten i Danmark och Finland vara positiv men blygsam, i Norge och Sverige är förväntan något högre, ca 2%.

I alla fyra länderna är det stor efterfrågan på fastigheter i de bästa lägena. Både lokala institutionella investerare och internationella investerare är aktiva och intresset ligger främst på fastigheter ämnade för detaljhandel och kontor. Till exempel förvärvade ett antal internationella investerare fastigheter på Strøget i Köpenhamn.

Sverige har fortfarande den mest transparenta och professionella fastighetsmarknaden och utgör ofta förstahandsvalet för utländska investerare. Men alla de nordiska länderna är populära tack vare de stabila ekonomierna och fastighetsmarknaderna. Speciellt i Norge och Danmark har de internationella investerarna ökat sin aktivitet under de senaste åren. Utländska investerare kommer främst från Tyskland, USA och Storbritannien. Många transaktioner sker också i de gränsöverskridande investeringarna inom Norden - främst ett antal svenska investerare aktiva i Danmark och Finland samt norska investerare aktiva i Sverige.

Efterfrågan förväntas öka på fastigheter i sekundära lägen då tillgången på prime fastigheter är begränsad. Å andra sidan finns det också en tendens till att många investerare blir mindre riskbenägna.


OM COLLIERS INTERNATIONAL

Colliers International är globala ledare inom kommersiella fastighetstjänster med mer än 15 700 anställda på 485 kontor i 63 länder. Som ett dotterbolag till FirstService Corporation, har Colliers International ett komplett utbud av tjänster till hyresgäster, ägare och investerare världen över, som globala verksamhetslösningar, mäklarverksamhet, fastighets- och tillgångsförvaltning,  hotellförsäljning- och rådgivning, rådgivning- och värderingstjänster, realkreditfinansiering och insiktsfulla analyser. Den senaste årligen återkommande undersökningen av the Lipsey Company rankade Colliers International som den andra mest erkända kommersiella fastighetsrådgivaren i världen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den starka globala organisationen stöder Colliers International i Sverige, som är en privatägd fastighetsrådgivare med specialisering inom uthyrning, förvaltning, och försäljning av kommersiella fastigheter och lokaler. Med kontor i Stockholm och Göteborg samt ett starkt skandinaviskt samarbete ser vi till att våra kunder får professionell rådgivning inom alla delar av den kommersiella fastighetsmarknaden.  

För de senaste nyheterna från Colliers International Sverige, besök colliers.se