Gå direkt till innehåll
Stor internationell efterfrågan från investerare och kapitalplacerare på fastigheter i de nordiska länderna

Pressmeddelande -

Stor internationell efterfrågan från investerare och kapitalplacerare på fastigheter i de nordiska länderna

De nordiska länderna betraktas generellt som säkra ekonomier med en BNP per capita över EU-genomsnittet. Den ekonomiska tillväxten under 2013 var högst i Sverige med 1,3%, Danmark och Norge hade en tillväxt på cirka 0,5% medan det var negativ tillväxt i Finland. Arbetslösheten är sammantaget lägre i de fyra länderna än EU-genomsnittet. Under 2014 väntas tillväxten i Danmark och Finland vara positiv men blygsam, i Norge och Sverige är förväntan något högre, ca 2%.

I alla fyra länderna är det stor efterfrågan på fastigheter i de bästa lägena. Både lokala institutionella investerare och internationella investerare är aktiva och intresset ligger främst på fastigheter ämnade för detaljhandel och kontor. Till exempel förvärvade ett antal internationella investerare fastigheter på Strøget i Köpenhamn.

Sverige har fortfarande den mest transparenta och professionella fastighetsmarknaden och utgör ofta förstahandsvalet för utländska investerare. Men alla de nordiska länderna är populära tack vare de stabila ekonomierna och fastighetsmarknaderna. Speciellt i Norge och Danmark har de internationella investerarna ökat sin aktivitet under de senaste åren. Utländska investerare kommer främst från Tyskland, USA och Storbritannien. Många transaktioner sker också i de gränsöverskridande investeringarna inom Norden - främst ett antal svenska investerare aktiva i Danmark och Finland samt norska investerare aktiva i Sverige.

Efterfrågan förväntas öka på fastigheter i sekundära lägen då tillgången på prime fastigheter är begränsad. Å andra sidan finns det också en tendens till att många investerare blir mindre riskbenägna.


Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


OM COLLIERS INTERNATIONAL

Colliers International är globala ledare inom kommersiella fastighetstjänster med mer än 15 700 anställda på 485 kontor i 63 länder. Som ett dotterbolag till FirstService Corporation, har Colliers International ett komplett utbud av tjänster till hyresgäster, ägare och investerare världen över, som globala verksamhetslösningar, mäklarverksamhet, fastighets- och tillgångsförvaltning,  hotellförsäljning- och rådgivning, rådgivning- och värderingstjänster, realkreditfinansiering och insiktsfulla analyser. Den senaste årligen återkommande undersökningen av the Lipsey Company rankade Colliers International som den andra mest erkända kommersiella fastighetsrådgivaren i världen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den starka globala organisationen stöder Colliers International i Sverige, som är en privatägd fastighetsrådgivare med specialisering inom uthyrning, förvaltning, och försäljning av kommersiella fastigheter och lokaler. Med kontor i Stockholm och Göteborg samt ett starkt skandinaviskt samarbete ser vi till att våra kunder får professionell rådgivning inom alla delar av den kommersiella fastighetsmarknaden.  

För de senaste nyheterna från Colliers International Sverige, besök colliers.se

Presskontakt

Dan Törnsten

Dan Törnsten

Executive Chairman I Partner Sverige 070 855 75 50

Accelerating success.

Colliers är ett ledande företag inom global fastighetsrådgivning präglat av entreprenörsanda. Vårt svenska team består av ett 40-tal experter som arbetar med att öka lönsamheten för investerare, fastighetsägare, byggherrar och hyresgäster. Genom vår goda expertis och höga servicenivå skapar vi effektiva lösningar som hjälper våra kunder att uppnå framgång snabbare.
Colliers experter erbjuder kvalificerad kunskap inom Capital Markets, Leasing, Workplace Advisory & Project Management, Tenant Representation & Enterprise Clients, Research samt Valuation.
Med kontor i både Stockholm och Göteborg samt ett starkt nordiskt samarbete ser vi till att våra kunder får professionell rådgivning för hela fastighetsmarknaden. Tack vare våra 17 000 kollegor på Colliers världen över har vi dessutom ett stort kontaktnät och en unik inblick i marknaden, även på global nivå.

Colliers
Linnégatan 2
114 47 Stockholm
Sverige