Skip to content

Press release -

Tvärnit för nordiska fastigheter, lägsta transaktionsvolymen på tio år

Transaktionsvolymen på den nordiska fastighetsmarknaden landade på 9,6 miljarder euro under första halvåret 2023, vilket motsvarar ett fall på 68 procent jämfört med samma period förra året. Volymen är den lägsta på tio år och trenden ser likadan ut i samtliga nordiska länder, visar nya siffror från Colliers Nordics när de summerar första halvåret.

– Vi ser en tvärnit på transaktionsmarknaden som delvis beror på att säljarna inte anpassat sina prisförväntningar utifrån det högre ränteläget. Då blir det inte särskilt intressant med direktägda fastigheter, utan investerarna köper hellre rabatterade fastighetsaktier, fastighetsfonder eller fastighetslån. Det finns absolut ett starkt intresse för kommersiella fastigheter, men kapitalet hittar nya vägar, säger Mikael Söderlundh, Head of Research & Partner på Colliers Nordics.

Källa: Colliers Research, baserat på fastighetsaffärer över fem miljoner euro

De noterade fastighetsbolagen stora nettosäljare
Under de senaste åren har de noterade fastighetsbolagen gått från att vara de största nettoköparna till de största nettosäljarna i marknaden. Under 2021 stod de noterade fastighetsbolagen bakom 49 procent av alla förvärv i Sverige, men till första halvåret 2023 har andelen minskat till tio procent. I frånvaron av de noterade bolagen har istället fastighetsfonder, utländska investerare och flera starka privata aktörer klivit fram.

– Det finns nästan hur mycket kapital som helst. Bara de nordiska fastighetsfonderna har uppemot åtta miljarder euro i oförbrukat eget kapital och det dubbla i förvärvskapacitet. Men man tycker att det fortfarande är för dyrt och att priserna måste justeras ned, säger André Lundberg, Head of Capital Markets & Partner på Colliers Sweden.

Logistik största segmentet för första gången
Under det första halvåret var logistik det största segmentet och stod för 27 procent av den nordiska transaktionsvolymen, följt av bostäder som stod för 26 procent och kontor som stod för 17 procent. Det är första gången någonsin som logistik utgör det allra största segmentet och det hänger delvis ihop med en hög andel utländska investerare. Eftersom segmentet är det mest internationella har också prisanpassningen gått fortast.

De fem största fastighetsaffärerna i Norden under H1 2023:

 1. AP7 förvärvar 33 procent av Urban Escape i centrala Stockholm från AMF Fastigheter
  (SEK ~7,4 miljarder)1
 2. Altura förvärvar en portfölj med samhällsfastigheter i Sverige från Vectura
  (SEK ~5,0 miljarder)
 3. Northern Horizon förvärvar en portfölj med äldreboenden i Danmark från NREP
  (inte offentligt)
 4. Axfast förvärvar cityfastigheten Skotten 6 i Stockholm från Atrium Ljungberg
  (SEK ~1,9 miljarder)
 5. Heitman förvärvar studentbostadsbolaget Bo Coliving i Norge från Rasting Eiendom, m.fl.
  (NOK 1.8 miljarder)

1Affären inkluderas inte i transaktionsvolymen på grund av <50 procents ägarförändring

– Till hösten förväntar vi oss en fortsatt turbulent marknad och bolag som kämpar, men aktiviteten kommer öka i takt med att köpare och säljare hittar varandra. Det finns även förutsättningar för en fortsatt konsolidering och strukturaffärer på marknaden, fortsätter André Lundberg.


About Colliers Nordics

Colliers is a leading global real estate advisory firm with an enterprising culture. Our pan Nordic team consists of more than 250 professionals in Sweden, Norway, Denmark and Finland within the advisory business, whereas +80 Capital Markets experts. Colliers is the market leader in the region, with over 27% of market activity based on a full-year 2021 RCA data. Colliers experts offer qualified knowledge within Capital Markets, Debt Advisory, Project Finance, Leasing, Occupier Services, Valuation, and Research. With offices in all Nordic countries and a strong Nordic cooperation, we create effective solutions to create value for all our clients, both locally and cross borders.

For the latest news from Colliers visit our Nordic websites colliers.se, colliers.no, colliers.fi and colliers.dk or follow us on LinkedIn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

About Colliers Group

Colliers is a leading diversified professional services and investment management company. With operations in 66 countries, our 18,000 enterprising professionals work collaboratively to provide expert real estate and investment advice to clients. For more than 28 years, our experienced leadership with significant inside ownership has delivered compound annual investment returns of approximately 20% for shareholders. With annual revenues of $4.5 billion and $98 billion of assets under management, Colliers maximizes the potential of property and real assets to accelerate the success of our clients, our investors and our people. Learn more at corporate.colliers.com, Twitter @Colliers or LinkedIn.

Contacts

Mikael Söderlundh

Mikael Söderlundh

Head of Research & Partner Nordics +46 73 770 77 90
André Lundberg

André Lundberg

Head of Capital Markets & Partner Sweden +46 70 676 72 40
Lovisa Edström

Lovisa Edström

Press contact Head of Marketing & Communications Sweden +46 70 323 27 96

Accelerating success.

Colliers Nordics
Our pan Nordic team consists of more than 250 professionals in Sweden, Norway, Denmark and Finland within the advisory business. Colliers is the market leader in the region, with over 16% of market activity based on 2018 - full year 2023. Colliers experts offer qualified knowledge within Capital Markets, Debt Advisory, Project Finance, Leasing, Occupier Services, Valuation, and Research. With offices in all Nordic countries and a strong Nordic cooperation, we create effective solutions to create value for all our clients, both locally and cross borders.

About Colliers
Colliers is a leading diversified professional services and investment management company. With operations in 66 countries, our 19,000 enterprising professionals work collaboratively to provide expert real estate and investment advice to clients. For more than 29 years, our experienced leadership with significant inside ownership has delivered compound annual investment returns of approximately 20% for shareholders. With annual revenues of $4.3 billion and $98 billion of assets under management, Colliers maximizes the potential of property and real assets to accelerate the success of our clients, our investors and our people. Learn more at corporate.colliers.com, X @Colliers or LinkedIn.

Colliers
Norrlandsgatan 15
109 95 Stockholm
Sverige