Följ Colliers

USA-valet - Ska Europa bry sig?

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2012 17:18 CET

En färsk, global undersökning utförd av Colliers International visar att få direkta fastighetsinvesterare i EMEA-regionen oroade sig för den påverkan som presidentvalet i USA skulle kunna få på deras investeringsbeslut. Samma sak gällde även för fastighetsinvesteringar i USA. Obama? Romney? Den allmänna uppfattningen hos de tillfrågade i undersökningen var att "det är sak samma". Istället för att oroa sig för vad som händer i USA tycktes fastighetsinvesterarna vara mer bekymrade om läget i euroområdet och förnekade argumentet att valresultatet kommer att ha en direkt påverkan på företagen i EMEA-regionen.

Slutsatsen som kan dras är att även om USA-valet kanske inte innebär ett direkt bekymmer för fastighetsinvesterarna så måste de vara medvetna om att många av de direkta och indirekta konsekvenserna av valet med säkerhet kommer att påverka dem.

Så blir det "business as usual" med Obama i fyra år till? Kanske inte. Den politiska matematiken har kanske inte ändrats väsentligt eftersom ledarskapet och kongressens saldon förblir desamma, men Obama har fått ett nytt politiskt mandat att slutföra det arbete han påbörjat. På det hela taget innebär Obamas vinst att europeiska fastighetsinvesterare kan dra en (om än liten) suck av lättnad, eftersom många var rädda att en Romney-ledd regering skulle ha vridit tillbaka klockan till 2008 – en period som de flesta företag helst vill glömma.

Läs hela rapporten här. Finns även som länk nedan.

Colliers är ett av världens största företag inom fastighetsrådgivning med 522 kontor i 62 länder. I Sverige finns vi i Stockholm och Göteborg. 

Vi ökar lönsamheten för investerare, fastighetsägare och hyresgäster inom kommersiella fastigheter. Våra marknader är Kontor, Industri & Logistik, Handel samt Bostäder.